Wers Niezależne Wydawnictwo Książkowe

Niezależne Wydawnictwo Książkowe Wers

Wydawnictwo podziemne o orientacji konserwatywno-liberalnej utworzone na przełomie 1984/1985 we Wrocławiu przez Wiesława Żywickiego – redaktora naczelnego, Mirosławę Łątkowską (redakcja, przepisywanie na maszynie, użyczenie mieszkania) i Adama Borowskiego (organizacja druku, oprawy i kolportaż). Programem wydawniczym zajmowały się Krystyna Januszkiewicz i Biruta Tomaszewska, autorem projektów okładek był Jan Jaromir Aleksiun.

Wielkim atutem wydawnictwa był program, na który składały się dzieła dotąd po polsku niewydawane, wybrane, tłumaczone i przygotowywane do druku przez zespół Wersu.  Sporadycznie wydawano także znaczki poczty podziemnej, np. piękna seria na 10-lecie niezależnego ruchu wydawniczego.

Druk i oprawa książek odbywały się w Warszawie; pierwsze tytuły wydrukowane zostały na tzw. dojściach. Od 1986 w dyspozycji wydawnictwa pozostawały cztery maszyny offsetowe, firm Roneo Vickers i AB-Dick przerzucone z Zachodu w darach.

Drukarzami byli m.in.: Janusz Jeżewski, Stanisław Nitecki,  Marek Rasiński, Wojciech Podgórzak. Składaniem książek zajmowali się m.in.: Adam Herman, Artur Łęga, Barbara Krajewska, Piotr Sarzała, Magda Waszkiewicz. Za transport odpowiadał Krzysztof Olszewski. Mieszkania użyczał Zbigniew Jusis. Drukowano m.in. w domu p. Kochlewskich w Komorowie, w domu Janusza Jeżewskiego, w użyczanych i wynajmowanych domach w Ząbkach, Zielonce i Rembertowie.

Po zniesieniu cenzury w czerwcu 1990 prace wydawnicze zostały zawieszone, a Mirosława Łątkowska i Adam Borowski kontynuują działalność wydawniczą jako Oficyna Wydawnicza Volumen. Do 1990 ukazało się 30 tytułów, w nakładach od 1000 do 3000 egz.

Lista wydanych książek: 

Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego od roku 1917 do naszych dni, t. I–II

 • Autorzy: Aleksander Niekricz i Michał Heller
 • Rok wydania: 1986
 • Format: A5
 • Liczba stron: 287 (t. I) i 383 (t. II)
 • Cena oryginalna: 2800 zł
 • Projekt okładki: A. Kaniecki

Wolni wobec wyboru

 • Autor: Milton Friedman
 • Rok wydania: 1987
 • Format: A5
 • Liczba stron: 260
 • Cena oryginalna: 1100 zł
 • Edycja oparta została na wyd.: Wolny wybór, Wydawnictwo Kurs 1985, oraz: Biblioteka Trzynastki, Kraków 1984. Dołączono fragment książki Friedricha A. von Hayeka The Road to Selfdom, London 1945 („Droga do poddaństwa”) rozdział III: „Individualism and Collectivism”, w przekładzie Jędrzeja Braneckiego (pseud.).

Konstytucja wolności

 • Autor: Friedrich von Hayek
 • Rok wydania: 1987
 • Format: A5 (twarda oprawa)
 • Liczba stron: 337
 • Cena oryginalna: 1400 zł

Myśliciele Nowej lewicy

 • Autor: Roger Scruton
 • Rok wydania: 1988
 • Format: A5
 • Liczba stron: 198
 • Cena oryginalna: 1250 zł
 • Poszczególne rozdziały dotyczą następujących osób: Edward Palmer Thompson; Ronajd Myles Dworkin; Michel Foucault; Ronald David Laing; Raymond Henry Williams; Rudolf Bahro; Antonio Gramsci; Louis Althusser; S. Immanuel Wallerstein; Jürgen Habermas; Perry Anderson; György Lukács; John Kenneth Galbraith; Jean-Paul Sartre.

Nadzór. Scenariusz filmowy

 • Autor: Wiesław Saniewski
 • Rok wydania: 1987
 • Format: A5
 • Liczba stron: 46
 • Cena oryginalna: 180 zł

Stabilizacja bez uprawomocnienia. Dwa eseje

 • Autor: Jadwiga Staniszkis
 • Rok wydania: 1987
 • Format: A5
 • Liczba stron: 34
 • Cena oryginalna: 150 zł
 • Zawiera teksty: „Forma myślenia jako ideologia”, wygłoszony w listopadzie 1985 r. podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, i  „Stabilizacja bez uprawomocnienia”, wygłoszony na sesji PTS w 1986 r.

Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy. Świadectwa żołnierzy. Dokumenty

 • Autor: Bohun-Dąbrowski Antoni (pseud.)
 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 287
 • Cena oryginalna: 13 000 zł

Wolni wobec wyboru

 • Autorzy: Friedman Milton, Friedman Rose
 • Rok wydania: 1987

Pseudonim „Łupaszka”. Z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. III wyd. krajowe poprawione i rozszerzone

 • Autor: Fikus Dariusz
 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 180

Polska w drugiej wojnie światowej

 • Autor: Józef Garliński
 • Rok wydania: 1988
 • Format: A5
 • Liczba stron: 508
 • Cena oryginalna: 3100 zł

Opętani

 • Autor: Witold Gombrowicz
 • Rok wydania: między 1987 a 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 278
 • Cena oryginalna: 1200 zł
 • Przedruk z: Dzieła zebrane, t. X: Varia, Instytut Literacki, Paryż 1973, oraz zakończenie za: „Argumenty” 1986, nr 41, i „Kultura” 1986, nr 12, s. 27–35. Na s. 276–278 spis skreśleń cenzury w Dzienniku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.

O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej

 • Autor: Jarmulicz Wiktor (pseud.)
 • Rok wydania: 1986
 • Format: A5
 • Liczba stron:  27
 • Cena oryginalna: 100 zł

Współczesność. Historia świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, t. I–II

 • Autor: Paul Johnson
 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 320 (t. I) i 314 (t. II)

O istocie i wartości demokracji

 • Autor: Hans Kelsen
 • Rok wydania: wydanie I – między 1985 a 1986, wydanie II – 1988
 • Format: A5
 • Liczba stron: 83
 • Cena oryginalna: 150–250 zł

Życie jest gdzie indziej

 • Autor: Milan Kundera
 • Rok wydania: 1988
 • Format: A5
 • Liczba stron: 194
 • Cena oryginalna: 1250 zł
 • Zawiera również posłowie, które stanowi fragment posłowia do wyd. angielskiego: Life is elsewhere, Penquin, Harmondsworth 1986.

Kontra

 • Autor: Józef Mackiewicz
 • Rok wydania: 1988
 • Format: A5
 • Liczba stron: 222
 • Cena oryginalna: c. 1350–2500 zł

Wspomnienia kowieńskie

 • Autor: Leon Mitkiewicz
 • Rok wydania: 1989
 • Format: A6
 • Liczba stron: 294
 • Cena oryginalna: 1000 zł

Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939)

 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 112

Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba analizy literackiej Sołżenicyn Aleksander

 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 536
 • Zawiera wstęp: Heinrich Böll, Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna (autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego)
 • Nakład: 500 + 22 egz. numerowanych.

Raport. Polska 5 lat po Sierpniu

 • Rok wydania: 1985
 • Format: A5
 • Liczba stron: 123
 • Cena oryginalna: 370 zł

Białoruś pod okupacją niemiecką

 • Autor: Jerzy Turonek
 • Rok wydania: 1989
 • Format: A5
 • Liczba stron: 186
 • Cena oryginalna: 10 000 zł
 • Na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Piotra Łossowskiego w Instytucie Historii PAN w 1985 r.

Rapsodie polityczne. Eseje

 • Autor: Aleksander Wat
 • Rok wydania: 1987
 • Liczba stron: 105
 • Cena oryginalna: 600 zł
 • Wybór esejów z: Świat na haku i pod kluczem, Eseje, Polonia, Londyn 1985, s. VII–XI, 135–239. Zawiera teksty: Dziewięć uwag do portretu Józefa Stalina, Dostojewski i Stalin, Dostojewski i Donoso Cortés, Rapsodie polityczne. Uwagi starego czytelnika gazet o geometrii polityki, Prawdziwy początek Iwana Denisowicza.

Wielka czystka

 • Autor: Aleksander Weissberg-Cybulski
 • Rok wydania: 1990
 • Format: A5 (twarda oprawa)
 • Liczba stron: 572

Wiadomości elementarne o państwie

 • Autor: Czesław Znamierowski
 • Rok wydania: 1985
 • Format: A5
 • Liczba stron: 50
 • Cena oryginalna: 130 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *