Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROWADZONEJ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ OFICYNY WYDAWNICZEJ VOLUMEN

I Wstęp

1. „Oficyna Wydawnicza Volumen Mirosława Łątkowska” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dynasy 2a/3 00-354 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (REGON: 140684257; NIP: 5211754626), umożliwia kupowanie książek i albumów muzycznych przy pomocy sieci elektronicznej (internet), pod adresem www.owvolumen.pl. Więcej informacji o firmie znajduje się w zakładce „O Oficynie” i „Kontakt” na tejże stronie.

2. Administratorem danych osobowych jest „Oficyna Wydawnicza Volumen Mirosława Łątkowska” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dynasy 2a/3 00-354 Warszawa), NIP: 5211754626, REGON: 140684257.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników strony „Oficyny Wydawniczej Volumen” i określa zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie tudzież zasady zawierania umów sprzedaży.

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin”, umieszczony na stronie głównej sklepu.

5. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o nazwie towaru, jego cenie, specyfikacji, zawartości itp. Firma dokłada wszelkich starań, aby oferta jak najdokładniej odzwierciedlała stan rzeczywisty sprzedawanych produktów.

6. Informacje o produktach w sklepie (m.in.: opisy i ceny) stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą ekspozycji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy informacyjne określonych towarów pochodzą od „Oficyny Wydawniczej Volumen”.

8. Produkty sprzedawane w sklepie Oficyny mogą być nowe lub stare (używane). W drugim przypadku jest to wyraźnie określone przy produkcie wraz z jego aktualnym stanem (stopniem zużycia).

 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Oficyna przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez nią książek i płyt kompaktowych.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu („Klientem”) a „Oficyną Wydawniczą Volumen” z siedzibą w Warszawie.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez przekazanie klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) bądź też specyfikacji nabywanych produktów wraz z ich dostawą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

5. Informacje o „Kliencie” zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych informacji sklep może odstąpić od umowy i pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu.

6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora serwisu.

7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

8. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, jak również dla administratora sklepu, korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie on-line na stronie sklepu (www.owvolumen.pl), telefonicznie, lub przez pocztę elektroniczną (mateuszbedkowski@wp.pl). W dwóch ostatnich przypadkach Klient jest zobowiązany do przekazania danych niezbędnych do realizacji wskazanego przez niego zamówienia. Wówczas wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z treścią zamówienia pod wskazany adres e-mail (otrzyma ono wtedy status „złożone”). Dalsza część realizacji zamówienia przebiega tak jak opisano w podpunktach 8 i 9.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Oferta Oficyny obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

5. Warunkiem złożenia zamówienia przez stronę internetową jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i/lub wystawienia dowodu zakupu. Dane te widoczne będą też w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

6. W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową należy dokonać – poprzez „dodanie” ich do „koszyka” – wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu. Należy także określić ilość poszczególnych produktów.

7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „złóż zamówienie” użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak również danych teleadresowych do wysyłki lub dowodu zakupu.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Oficynie Wydawniczej Volumen co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat z informacjami dotyczącymi pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta („potwierdzenie zamówienia”). Komunikat ten stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep oferty zakupu klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie dostępność towaru drogą elektroniczną (status „przyjęte do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe kupującego są niezgodne z prawdą lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

 

IV Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie wynosi z reguły do 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się wydłużyć do kilku tygodni i jest on potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem (z zastrzeżeniem ust. 2, znajdującego się poniżej).

2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Na terenie Warszawy dodatkowo możliwy jest wybór przez Klienta dostawy własnej Oficyny. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy w zależności od wybranej opcji to 2 do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów przesyłki).

3. Przy dostawie własnej sklepu Klient powinien określić preferowane dni i godziny, w których zamówione produkty mogą zostać do niego dostarczone. Dostawa ta obowiązuje wyłącznie na obszarze miasta stołecznego Warszawy i nie będzie realizowana po godzinie 20:00.

4. Możliwy jest także, po wcześniejszym ustaleniu terminu, odbiór osobisty zrealizowanego zamówienia w punkcie odbioru Oficyny (ulica Kwiatkowskiego 6/51 03-984 Warszawa) bez żadnych dodatkowych kosztów.

5. Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym zostaje on poinformowany przy akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez pracownika poczty Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności dostarczającego kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostarczającym protokół szkody, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, podpisanych przez odbiorcę i dostarczającego (pracownik poczty).

7. Realizacja zamówienia może nastąpić do czasu wyczerpania reklamowanego w sklepie towaru. Jeżeli nie będzie możliwa jego dostawa w późniejszym terminie, lub Klient nie wyrazi na nią zgody, możliwy jest wybór innego towaru za tę samą kwotę, lub zwrot pieniędzy (w przypadku, gdy zamówienie zostało pomniejszone o towar, który się wyczerpał – zwrot pieniędzy jedynie za niedostarczony towar).

 

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący (w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji złożonego przez niego zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie – niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru: gotówką przy odbiorze osobistym i dostawie własnej sklepu, tradycyjnym przelewem bankowym, poleceniem zapłaty na poczcie, przelewem internetowym na konto Księgarni, kartą kredytową za pośrednictwem płatności internetowych.

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na konto Oficyny lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 7 dni od złożenia zamówienia spowoduje wysłanie przypomnienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, a w razie braku dalszego odzewu przez kolejne 7 dni jego anulację. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

5. Oficyna Wydawnicza Volumen zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.

 

VI Gwarancja, reklamacje, wymiany i zwroty

1. Oficyna Wydawnicza Volumen jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Oficyna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, jak również zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

3. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeżeli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej rachunkiem reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez indywidualne wypełnienie formularza zwrotu lub wymiany oraz odesłanie towaru wraz z w/w formularzem i fakturą VAT listem poleconym na adres: Oficyna Wydawnicza Volumen ul. Dynasy 2a/3, 00-354 Warszawa (z dopiskiem: „Oficyna Wydawnicza Volumen – reklamacja”). Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, „Oficyna Wydawnicza Volumen” wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni na swój koszt, a gdy okaże się to niemożliwe (np. z powodu wyczerpanego nakładu), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

5. Jeżeli płatność ma miejsce kartą płatniczą, zwrot środków odbywa się na kartę.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji, po uiszczeniu przez Klienta opłaty za ponowną przesyłkę.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zobowiązany jest on sporządzić w obecności dostarczającego (pracownik poczty) protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru oraz do zwrotu towaru w najszybszym możliwym terminie. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wypełnienie formularza o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przysłanie na adres sklepu (na koszt i ryzyko Klienta) zakupionego towaru (nieporysowanego, niepogiętego, niepobrudzonego itp.), dowodu zakupu (faktury VAT) wraz z wypełnionym i wydrukowanym formularzem zwrotu. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Koszty przesyłek nie zostaną zwrócone.

9. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny na dowolny inny dostępny w ofercie sklepu „Oficyny Wydawniczej Volumen” w ciągu 14 dni od jego zakupu. W tym celu należy wypełnić formularz wymiany oraz postępować analogicznie do sytuacji opisanej w podpunkcie 8.

10. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VII Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów, podawane podczas rejestracji w sklepie, są przetwarzane przez „Oficynę Wydawniczą Volumen” wyłącznie w celu realizacji zamówień. W zależności od decyzji Klienta, wyrażonej przy składaniu zamówienia lub poprzez moduł „Newsletter” znajdujący się na stronie głównej sklepu, mogą być one ponadto przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub też ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, bądź gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia), jak również wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw, mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy, według obowiązujących przepisów.

6. „Oficyna Wydawnicza Volumen” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu i nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających z jego usług.

7. „Oficyna Wydawnicza Volumen” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w dowolnym momencie, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu oraz ich modyfikacji.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe oraz nazwy firmowe, opisy i zdjęcia produktów należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

OFICYNA WYDAWNICZA VOLUMEN

Warszawa, 21 lipca 2014 roku