Wystawy

Wystawy

Na tej stronie pragniemy przedstawić Państwu nasze aktualne wystawy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem, prosimy o kontakt z nami.

Aby zobaczyć pozostałe tablice należy kliknąć na pierwszą.

 

Sąd Boży 1920. Wojna polsko-bolszewicka

Opis: 24 tablice o wymiarach 1 x 1,4 m.

Spis tablic:

 1. Tablica tytułowa
 2. Odzyskanie niepodległości
 3. Przyczyny wybuchu wojny
 4. Początek konfrontacji, kampania 1919 roku
 5. Operacja gen. Edwarda Rydza-Śmigłego na Łotwie
 6. Ochotnicza Liga Kobiet; Straż Obywatelska
 7. Radiowywiad
 8. Porozumienie polsko-ukraińskie; Ofensywa kijowska
 9. Polskie Siły Powietrzne
 10. Konferencja w Spa; Międzysojusznicza misja wojskowa
 11. Kontrofensywa sowiecka na ukrainie
 12. Ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego na Białorusi
 13. Rada Obrony Państwa; Armia Ochotnicza
 14. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
 15. Bitwa warszawska
 16. Bitwa na przedmościu warszawskim
 17. Kontruderzenie znad Wieprza
 18. Walki nad Wkrą
 19. Bitwa pod Zadwórzem; Obrona Lwowa
 20. Bitwa pod Komarowem
 21. Konflikt z Litwą o Wilno
 22. Jeńcy bolszewiccy w polskiej niewoli; Jeńcy polscy w sowieckiej niewoli
 23. Bitwa nad Niemnem
 24. Pokój ryski

 


 

Solidarność. Droga do niepodległości

Opis: 34 tablice o wymiarach 1 x 1,4 m.

 

Spis tablic:

 1. Tablica tytułowa
 2. 1976 – Czerwiec
 3. 1977 – Rozwój opozycji demokratycznej; Śmierć Stanisława Pyjasa
 4. 1978 – 1979 – Polak papieżem; I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny
 5. 1980 – Polskie Lato
 6. 1980 – Porozumienia Sierpniowe
 7. 1980 – Narodziny „Solidarności”; Wejdą, nie wejdą
 8. 1981 – Karnawał „Solidarności
 9. 13 XII 1981 – Stan wojenny
 10. 1981 – Kopalnia Wujek
 11. 1982 – Majowe demonstracje
 12. 1982 – „Solidarność” w podziemiu
 13. 1983 – Śmierć Grzegorza Przemyka
 14. 1983 – Papież w Polsce
 15. 1983 – Nobel dla Wałęsy
 16. 1984 – Śmierć księdza Popiełuszki
 17. 1981 – 1986 – Polska więzienna
 18. 1982 – 1989 – „Solidarność” w podziemiu
 19. 1985 – Wybory do Sejmu
 20. 1987 – Trzecia papieska pielgrzymka
 21. 1988 – Strajki wiosenne
 22. 1988 – Strajki sierpniowe
 23. 1989 – Okrągły Stół
 24. 1989 – Czerwcowe wybory
 25. 1981 – 1989 – Lista ofiar stanu wojennego
 26. 1989 – Rząd Mazowieckiego
 27. 1989 – Polska niepodległa
 28. 1990 – Lech Wałęsa prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
 29. 1990 – 1996 – Obrona zakładów i miejsc pracy
 30. 1997 – 2001 – „Solidarność” w Akcji
 31. 2002 – 2008 – Obrona praw pracowniczych
 32. 2005 – Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II
 33. 2010 – Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 34. 1980 – 2010 – Polska niepodległa

 


 

Żołnierze wyklęci

Opis: 50 tablic o wymiarach 1 x 1,4 m.

Spis tablic:

 1. Tablica tytułowa
 2. Zbigniew Herbert „Amulety”
 3. Armia Krajowa na Kresach południowo – wschodnich po lipcu 1944 r.
 4. Armia Krajowa na Kresach południowo – wschodnich po lipcu 1944 r.
 5. Armia Krajowa na Kresach na nowogródczyźnie po lipcu 1944 r.
 6. Armia Krajowa na Kresach na nowogródczyźnie po lipcu 1944 r.
 7. Armia Krajowa na Kresach na nowogródczyźnie po lipcu 1944 r.
 8. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)
 9. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)
 10. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)
 11. Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
 12. Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
 13. Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
 14. Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
 15. V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944 – 1952
 16. V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944 – 1952
 17. V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944 – 1952
 18. V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944 – 1952
 19. V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944 – 1952
 20. Lokalne organizacje i oddziały poakowskie
 21. Lokalne organizacje i oddziały poakowskie
 22. Lokalne organizacje i oddziały poakowskie
 23. „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”
 24. „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”
 25. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 26. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 27. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 28. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 29. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 30. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 31. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 32. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 33. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 34. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 35. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 36. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
 37. Armia Krajowa na wileńszczyźnie po lipcu 1944 r.
 38. Armia Krajowa na wileńszczyźnie po lipcu 1944 r.
 39. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 40. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 41. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 42. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 43. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 44. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 45. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 46. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 47. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 48. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 49. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 50. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
 

 

Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Opis: 24 tablice o wymiarach 1 x 1,4 m.

Spis tablic:

 1. Tablica tytułowa
 2. Królestwo Polskie, tak zwana Kongresówka
 3. Manifestacje; Stan Wojenny
 4. Biali i Czerwoni – Wielopolski
 5. Państwo podziemne
 6. Przywódcy powstania wobec Litwy
 7. Wybuch powstania
 8. Wybuch powstania na Litwie
 9. Kampania i dyktatura gen. Langiewicza
 10. Zajęcie Zagłębia Dąbrowskiego
 11. Letnia kampania w Lubelskiem
 12. Państwo podziemne na Litwie; Konstanty Kalinowski „Kostuś”
 13. Litwini i Białorusini w powstaniu
 14. Powstanie a Ruś; Walki na Ukrainie
 15. Ruch niepodległościowy w Kijowie; Sołowijówka
 16. Kampania Różyckiego na Rusi; Próba wznowienia walk
 17. Dyktatura Traugutta
 18. Europa a powstanie
 19. Powstańcza prasa
 20. Na pomoc powstaniu
 21. Wojna partyzancka
 22. Upadek powstania; Powstanie zabajkalskie
 23. Represje po powstaniu; „Wieszatiel”
 24. Pamięć powstania

 


 

Zło dobrem zwyciężaj. Jan Paweł II i Kościół w obliczu stanu wojennego w Polsce

Opis: 12 tablic o wymiarach 1 x 1,4 m.

Spis tablic:

 1. Tablica tytułowa
 2. Powstanie „Solidarności”
 3. Wojna z narodem – 13 grudnia 1981 roku
 4. Kościół ofiarom represji stanu wojennego
 5. W obronie krzyża i narodu
 6. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 7. Msze za Ojczyznę
 8. Dni, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
 9. Ofiary komunistycznych zbrodni
 10. Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny
 11. Kościół przy Okrągłym Stole
 12. Przesłanie Ojca Świętego


 

Dzieci Iczkerii

Opis: 24 tablice

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *