O nas

Oficyna Wydawnicza Volumen została założona w 1989 roku przez Mirosławę Łątkowską i Adama Borowskiego.

Kontynuuje działalność wydawnictw podziemnych: Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers i Prawego Marginesu. Specjalizuje się w książkach z zakresu historii Polski i historii powszechnej, antropologii kulturowej i szeroko rozumianej myśli humanistycznej. Jest wydawcą m.in. podręczników akademickich z tych dziedzin. Aranżuje i tworzy wystawy historyczne, organizowała koncerty. Od niedawna Volumen wydaje także literaturę piękną, co zapoczątkowała wiele lat temu (1996) przetłumaczona później na kilka języków książka Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi (wydanie nowe, rozszerzone, ukazało się w 2012 r.), oraz od dawna literaturę faktu. Volumen jest pomysłodawcą oraz współwydawcą Encyklopedii Solidarności (ze Stowarzyszeniem Pokolenie i IPN) oraz Kanonu Literatury Podziemnej (z wydawnictwem Bellona).

W toku działalności Volumen współpracował m.in. z wydawnictwami: Belloną, Marabutem, Alfa-Wero, Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, Niezależną Oficyna Wydawniczą, Domem Wydawniczo-Księgarskim Klon, Ligą Republikańską, Instytutem Wydawniczym Pax, współwydaje ze Stowarzyszeniem Pokolenie.

Książki ukazują się w seriach wydawniczych: Nowa Marianna, O Wolność i Niepodległość, Czarna, Alfa i Omega, Piękne Książki, Podróże po Historii, Historia Najnowsza, Tworzenie Europy (seria zamknięta), Człowiek i Społeczeństwo (W Kręgu Codzienności) (seria zamknięta). W 2009 r. Volumen zainaugurował serię podręcznikową – nadając klasycznym podręcznikom akademickim odrębną szatę graficzną. Ukazało się także kilka książek w pięknej kolekcji Podróżnicy mimo woli. Volumen współwydawał niektóre tytuły z serii wydawnictwa Marabut – Średniowiecze. Ma w dorobku całą kolekcję albumów z historii najnowszej.

Był pierwszym współwydawcą serii: Brostiana oraz Klio w Niemczech. Seria Klio w Niemczech to część projektu translacyjnego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, którego celem jest ukazanie najciekawszych zjawisk niemieckiej historiografii powojennej. Równoległa seria Klio in Polen popularyzuje polską literaturę historyczną w Niemczech. Wydawnictwo Volumen wydało pierwsze pięć tomów tej serii. Na początku lat 90. ubiegłego wieku realizowało rozległy projekt edytorski Uniwersytetu Wrocławskiego Dzieje Śląska.

W serii Nowa Marianna (La Nouvelle Marianne) wydawnictwo wydało szereg unikatowych już dziś pozycji, udostępniając polskiemu czytelnikowi prace wybitnych historyków i uczonych francuskich, głównie z zakresu mediewistyki, lecz nie tylko.

W serii O Wolność i Niepodległość ukazują się fundamentalne monografie polskiej historiografii – dzieła wielkich historyków II Rzeczypospolitej, nigdy nie wznawiane w PRL, oraz tworzone już w wolnej Polsce monografie walczących o wolność i niepodległość zniewolonego po 1944 r. kraju oddziałów antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz pisane współcześnie prace na temat do 1989 roku zakazanych rozdziałów polskiej historii.

Seria Czarna to seria eseju z różnych dziedzin humanistyki, zróżnicowana pod względem zarówno tematyki, jak i poziomu merytorycznego refleksji .

W serii Alfa i Omega wydawnictwo zamierzało prezentować książki niewielkie objętościowo, zawierające „pigułkę” wiedzy na temat zagadnień z wielu dziedzin życia i nauki. Od kilku lat nie ukazuje się.

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć wykaz publikacji podziemnych, zapraszamy na podstrony: 

Niezależne Wydawnictwo Książkowe Wers
Prawy Margines

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *