Kazimierz Leski
Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK

Autor: Kazimierz Leski

Liczba stron: 554 + 78 (wkładka il. cz.-b.)

ISBN: 83-7233-041-7

Opis

(…) postanowiłem zosta generałem! Po powrocie do Warszawy, rozpatrzyłem się w materiałach wywiadowczych z frontu wschodniego i (…) zostałem gen. Juliusem von Hallmannem, o długim, piknie brzmiącym tytule funkcyjnym: Generał Bevollmachtigter für Verkehrs – und Festtungswesen der Süd-Ost Front Ukraine. W tym charakterze funkcjonowałem w czasie moich wyjazdów na zachód Europy aż do wiosny 1943 roku.

 

 

Spis treści

 

Parę słów do trzeciego wydania

Uwagi do drugiego wydania

Przedmowa (do pierwszego wydania)

 

1. LATA TRZYDZIESTE

1.1. „Stawanie na nogi”

1.2. „Wyczyny sportowe”

1.3. Budowa okrętów podwodnych

1.3.1. Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouw Bereaux

1.3.2. Budowa okrętów podwodnych dla Polski

1.3.3. „De Schelde”–Vissingen

1.4. Załogi internowane w Szwecji

1.5. Powrót do kraju

1.6. Szkolenie lotnicze

 

Załącznik nr 1

Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie (koło Radomia), rok 1938/1939. Lista imienna personelu stałego Szkoły (stan z dnia 1 X 1939).

Załącznik nr 2

Wojenny pamiętnik podchorążego rezerwy pilota Jana Ochendzana

Załącznik nr 3

Losy grupy pilotów przybyłych do Sadkowa 1 i 2 września 1939 r.

 

2. WOJNA 1939 r.

2.1. Wrzesień 1939 r.

2.2. Początki okupacji

 

3. „MUSZKIETEROWIE”

3.1. Początki

3.2. Biuro Polityczne

3.3. Działalność „Muszkieterów”

3.4. Działalność „37”

3.4.1. Wywiad komunikacyjny

3.4.2. Kontrwywiad

3.4.3. Legalizacja

3.4.4. Organizacja rozpracowywania spraw bardziej złożonych

3.4.5. Skrytki

3.5. Stosunki ze Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ)

3.6. Wątpliwości

3.7. Rozpad „Muszkieterów”

3.8. Przechodzenie do ZWZ

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie zespołu oficerów b. Komendy Głównej Armii Krajowej z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie śmierci por. Włodzimierza Szyca

 

4. ODDZIAŁ II KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ

 

Załącznik nr 5

Tekst przysięgi ogłoszonej przez Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju dn. l2 XII 1942 r.

 

5. BIURO STUDIÓW WOJSKOWYCH

5.l. Referat Przemysłowo-Gospodarczy

5.2. Wydział Komunikacji Rady Planowania

 

6. „997”. WYWIADY OBCE

6.1. Założenia

6.2. Realizacja

6.3. Środki działania

6.4. Działalność

6.5. Grupy wywiadowcze i wywiadowcy

6.6. Rozpracowywanie Abwehry

6.7. Nieudana próba wykorzystania możliwości „Falangi”

 

7. „666”. BUDOWA DRÓG PRZERZUTOWYCH DLA KURIERÓW KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ

7.1. Początki

7.2. „Współpraca” z Wehrmachtem

7.3. Intermezzo w innym świecie

7.4. „Żaryn” i „Mederic”

7.5. Technika działalności

7.6. Trasy przez Pireneje

7.7. Codzienność naszych dróg i ich urozmaicenia

 

Załącznik nr 6

Oświadczenie Barbary Golde i Dory Katz z dnia 15 III 1946 r. oraz Edwarda Tohari (Rajnfelda) z dnia 29 III 1946 r.

 

8. ŁĄCZNOŚĆ Z UWIĘZIONYMI

8.1. Bitwa o Pawiak

8.1.1. „Pułkownik Baczewski”

8.1.2. Skutki działalności Hammera

8.2. „998”

8.2.1. Pracownicy „998”

8.2.2. Technika pracy

8.2.3. Nieudana akcja uwolnienia z Majdanka

8.2.4. Aresztowanie „Longa”

8.2.5. Dalsza praca „998”

8.3. Grupa Inwigilacyjno-Ewakuacyjna

 

Załącznik nr 7

Charakterystyki osób związanych z aferą Hammera „Baczewskiego” (według ówczesnej oceny „Longa”)

 

Załącznik nr 8

Wywiezieni i wymordowani pracownicy polskiego personelu więziennego Pawiaka (na podst. materiałów zgromadzonych przez Wandę Jankowską)

 

Załącznik nr 9

Dekonspiracja „Cegły” (ze wspomnień Heleny Biegańskiej)

 

Załącznik nr 10

Pomylone hasło (ze wspomnień Heleny Biegańskiej)

 

Załącznik nr 11

Skład Grupy Inwigilacyjno-Ewakuacyjnej (według zestawienia Franciszka Knappa)

 

9. ŁĄCZNOŚĆ

 

10. NASZE ŻYCIE

10.1. Codzienność

10.2. Postscriptum do działalności konspiracyjnej

 

11. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 r

11.1. Oddział „Bradla”

11.2. Batalion „Miłosz”

 

Załącznik nr ll a

Struktura organizacyjna obwodu Śródmieście – Rejon II

 

11.3. Walki o gmach YMCA

11.4. Żołnierze kompanii „Bradla”

11.4.1. „Urban”

11.4.2. „Szan”

11.4.3. „Ren”

11.4.4. „Mirza”

11.5. Kompania „Ziuka”

11.6. Walki na ul. Frascati i dookoła terenu sejmowego

11.6.1. Metody działania

11.7. Kompania „Redy”

11.8. Dogasanie Powstania

11.9. Wyżywienie

11.10.                      Ostatnie dni

 

Załącznik nr 12

Dowództwo dzielnicy (podobwodu) Śródmieście – Południe

 

Załącznik nr 13

Wiersz Tekli Saryusz-Zaleskiej Pan Sławbor

 

12. PO POWSTANIU

12.1. Odnajdywanie powiązań

12.2. Obszar Zachodni Armii Krajowej

 

13. PO ROZKAZIE „NIEDŹWIADKA„ z 19 I 1945 r.

13.1. Zjednoczenie Stoczni Polskich

13.2. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

 

Załącznik nr 14

Rozkaz gen. bryg. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z dnia 19 stycznia 1945 r. o rozwiązaniu Armii Krajowej

 

14. WIĘZIENIE

 

Załącznik nr 15

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 3 lutego 1947 r.

 

Załącznik nr 16

Wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dn. 30 września 1952 r.

 

Załącznik nr 17

Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 12 marca 1953 r.

 

Załącznik nr 18

Wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dn. 12 października 1953 r.

 

Załącznik nr 19

Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 8 września l955 r.

 

Załącznik nr 20

Wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dn. 17 czerwca 1957 r.

 

Załącznik nr 21

Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10 grudnia I 991 r.

 

15. ZNOWU NA WOLNOŚCI

16. LOSY NIEKTÓRYCH LUDZI

17. PODSUMOWANIE

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW

SPIS SCHEMATÓW

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty