red. Wojciech Wrzesiński
W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom III – O Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk (1939⁠–⁠1944)

Redaktor: Wojciech Wrzesiński

Współwydawca: Uniwersytet Wrocławski

Liczba stron: 224

ISBN: 83-85218-04-1

Opis

Spis treści

 

Wstęp (M. Dymarski)

1. 1939, listopad 28, Angers – Fragment Biuletynu Informacyjnego MSZ nr 1 o pracach rządu

2. 1940, luty 19, Angers – Okólnik min. A. Zaleskiego do szefów placówek dyplomatycznych w sprawie polskich celów wojny

3. 1940, kwiecień 2, Paryż – Opracowanie Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza pt. „Studium przyszłej granicy polsko-niemieckiej z punktu widzenia wojskowego”

4. 1940, sierpień 29 – „Oczy na Zachód”, pierwszy w polskiej prasie konspiracyjnej artykuł wysuwający postulat granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

5. 1940, listopad, Londyn – Memoriał rządu polskiego dla ministra Bevina (fragment)

6. 1940, październik 17, Londyn – Fragmenty opracowania Biura Prac Politycznych pt. „Projekt zarysu nowych granic Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczące granicy polsko-niemieckiej

7. 1940, listopad 25, Londyn – Uwagi Adama Pragiera do projektu nowych granic Rzeczypospolitej Polskiej opracowanego przez Biuro prac Politycznych (fragmenty)

8. 1940, listopad 26, Londyn – Fragmenty listu Augusta Zaleskiego do Mariana Seydy w sprawie „Projektu nowych granic Rzeczypospolitej Polskiej” opracowanego przez Biuro Prac Politycznych

9. 1940, listopad, Londyn – Uwagi prof. A. Żółtowskiego do projektów granic Rzeczypospolitej Polskiej lansowanych przez Biuro Prac Politycznych (fragmenty)

10. 1940, – Fragment pracy Jerzego Kuncewicza pt. „Żądania i pozycja Polski w układzie powojennym” dotyczący granicy polsko-niemieckiej

11. 1941, marzec 4. Londyn – Fragment listu wiceadmirała M. Świrskiego do M. Seydy w sprawie „Projektu nowych granic Rzeczypospolitej Polskiej” opracowanego przez Biuro Prac Politycznych

12. 1941, kwiecień 6, Londyn – Artykuł Stanisława Kudlickiego podpisany imionami Stanisław Krzysztof pt. „Walka o Górny Śląsk”

l3. 1941, maj 24, Warszawa – Fragment broszury konspiracyjnej J. Moszyńskiego i Z. Wojciechowskiego pt. „Stosunki polsko-niemieckie i problemy Europy środkowej”

14. 1941, sierpień, Londyn – Karol Popiel, „Polskich celów wojny nr 1”

15. 1941, sierpień 15, Warsznwa – Fragment broszury „Chłopi a Nowa Polska”

16. 1941, październik 3, Warszawa – Artykuł zatytułowany „Gdańsk, Warmia i Prusy Wschodnie”

17. 1941, grudzień 1, Londyn – Artykuł Mariana Ostoji „Prusy Wschodnie winny należeć do Polski”

18. 1941, Warszawa – Fragment broszury L. Neymanna pt. „Polska po wojnie”

19. 1942, styczeń 16-17, Nowy Jork – Artykuł Ignacego Matuszewskiego „Bałtyk”

20. 1942, styczeń 26, Warszawa – Artykuł „Polska w nowym układzie politycznym Europy”

21. 1942, lipiec, Londyn – Opracowanie rtm. W. Dzieślewskiego pt. „Gdzie leży nasza granica strategiczna na zachodzie?”

22. 1942, listopad, Warszawa – „O dogmat życia polskiego” artykuł programowy w pierwszym numerze czasopisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej”

23. 1942, listopad, Londyn – Aide-memoire Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przekazane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych AP

24. 1942, grudzień 1, Londyn – Fragment protokołu z XLVIII posiedzenia plenarnego Rady Narodowej RP zawierający expose Mariana Seydy na temat polskich celów wojny

25. 1942, grudzień 8, Londyn – Artykuł Jerzego Kuncewicza pt. „Polska, Anglia a Bałtyk”

26. 1942, grudzień 15, Londyn – Komitet Zagraniczny Obozu Narodowego

w sprawie granic zachodnich Polski

27. 1942, grudzień 15, Londyn – Artykuł Tadeusza Bieleckiego pt. „Zagadnienie główne” 103

28. 1942, grudzień 16, Warszawa – Depesza Delegata Rządu Jana Piekałkiewicza do Stanisława Mikołajczyka

29. 1942 – Fragment wspomnień Antoniego Wrzoska dotyczący pracy w konspiracji

30. 1943, styczeń 8. Londyn – Artykuł Arki Bożka pt. „Zielony Śląsk”

31. 1943, luty 16, Warszawa – Fragment broszury konspiracyjnej Z. Wojciechowskiego pt. „Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagania”

32. 1943, marzec, Londyn – Fragment opracowania Ministerstwa Prac Kongresowych pt. „Sprawa Prus Wschodnich i Gdańska”

33. 1943, kwiecień, Moskwa – Artykuł Alfreda Lompe pt. „Miejsce Polski w Europie”

34. 1943, maj 10, Warszawa – Artykuł pt. „Straż nad Odrą. Próba studium wojskowego”

35. 1943, maj 12, Warszawa – Artykuł zatytułowany „Polska na Bałtyku”

36. 1943, sierpień, Warszawa – „Polskie terytorialne cele wojny z punktu widzenia obronności państwa”. Dokument programowy Komendy Głównej Armii Krajowej zawierający postulaty w stosunku do granicy zachodniej Polski

(fragmenty)

37. 1943, wrzesień 25, Londyn – Dyspozycja argumentacji w sprawie Śląska Opolskiego wydana przez Ministerstwo Prac Kongresowych

38. 1943, październik 13. Warszawa – „Wytyczne programu politycznego w odniesieniu do Ziem Nowych”. Dokument programowy Biura Ziem Zachodnich

39. 1943, październik 13, Warszawa – „Sprawa ustroju i podziału administracyjnego Ziem Nowych”. Dokument programowy Biura Ziem Zachodnich

40. 1943, listopad–grudzień, Warszawa – Artykuł zatytułowany „Przez ziemie zachodnie ku Bałtykowi i Odrze”

41. 1943, grudzień 7, Londyn – Tezy uchwalone przez Radę Ministrów w sprawie inkorporacji oraz okupacji wschodnich obszarów Niemiec

42. 1943, grudzień 28 – Uchwała Rady Ministrów w sprawie zasad prac Rządu nad przygotowaniem okupacji wschodnich ziem Rzeszy Niemieckiej

43. Fragment wspomnień Józefa Winiewicza nt. londyńskich koncepcji zachodnich granic Polski

44. 1943. Warszawa – Fragmenty broszury konspiracyjnej Bolesława Srockiego pt. „Polska i Niemcy. Wczoraj, dziś, jutro”

45. 1943, Warszawa – „Możliwe programy graniczne Polski na Zachodzie”. Memoriał konspiracyjny w zbiorach Biura Ziem Zachodnich

46. 1943, Warszawa – Fragment opracowania: [Zygmunt Wojciechowski] Karol Szajnocha, „Kostrzyn i Szczecin. Studium historyczne i wojskowe granicy zachodniej Polski”

47. 1943, Warszawa – Fragmenty pisma ulotnego zawierającego instrukcje propagandy mówionej na temat granic zachodnich

48. 1943, luty, Warszawa – Antoni Wrzosek, „Śląsk”. Fragment broszury konspiracyjnej

49. 1943/1944 – Notka przygotowana w Ministerstwie Prac Kongresowych pt. „Polacy we wschodnich prowincjach Rzeszy Niemieckiej według oceny autorów »Atlasu Statystyczno-Geograficznego« opracowanego w czasie okupacji w Kraju 1943/1944”

50. 1944, styczeń 4, Warszawa – Artykuł „Głosu Warszawy” (organu Polskiej Partii Robotniczej) omawiający sprawę wschodniej i zachodniej granicy Polski

51. 1944, styczeń 9, Warszawa – Fragment referatu śląskiego wygłoszonego na konferencji Polskiego Związku Wolności

52. 1944, luty 6, Londyn – Artykuł Stanisława Strońskiego pt. „Nietykalne granice Niemiec”

53. 1944, marzec 15, Warszawa – Fragmenty deklaracji Rady Jedności Narodowej

54. 1944, marzec, Warszawa – Modrzew, „Dziedzictwo Piastów”. Wstęp do broszury wyd. „Szaniec”

55. 1944, maj 30, Londyn – Fragmenty opracowania płk. inż. Henryka Bagińskiego pt. „Gospodarcze uzasadnienie żądań terytorialnych dorzecza Odry”

56. 1944, lipiec 18, Londyn – Projekt aide-memoire w sprawie inkorporacji i okupacji

57. 1944, lipiec 20, [Londyn] – Expose Mariana Seydy wygłoszone na 138 posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

58. 1944, lipiec 22, Moskwa – Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (fragment)

59. 1944, październik 25, Warszawa – Artykuł zatytułowany „Za Warszawę–Wrocław” (fragment)

60. 1944, październik 30, Londyn – Dezyderaty Referatu Niemieckiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji opracowane przez Tadeusza Katelbacha

w sprawie akcji propagandowej dotyczącej nowej granicy zachodniej Polski

61. 1944, listopad 24, Londyn – Artykuł zatytułowany „Granice naszą staną na Odrze i Nysie. Ostateczna klęska niemieckiego »Drang nasz Osten«”

62. 1944, Londyn – Fragmenty opracowania Ministerstwa Prac Kongresowych pt. „Pomorze nadodrzańskie (Wstępne dane i argumenty w sprawie północnej części zachodniej granicy Polski)”

63. 1945, styczeń 20, Londyn – Artykuł Józefa Winiewicza, Granica polsko-niemiecka

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom III – O Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk (1939⁠–⁠1944)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty