red. Wojciech Wrzesiński
W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom I – O ziemię Piastów i polski lud (1795⁠–⁠1918)

Redaktor: Wojciech Wrzesiński

Współwydawca: Uniwersytet Wrocławski

Liczba stron: 236

ISBN: 83-85218-02-5

Opis

Spis treści

 

Wstęp – Wojciech Wrzesiński

Polska myśl zachodnia okresu zaborów – Teresa Kulak

 

DOKUMENTY (1795⁠–⁠1918)

 

1. 1807, Kraków – „Rozległość ziemi polskiej topograficznie uważana”

2. 1808, Lipsk – „Musi więc być podźwigniona na nowo Polska”

3. 1817, czerwiec, Warszawa – Z podróży Juliana Ursyna Niemcewicza do Prus Polskich i Książęcych

4. 1821, styczeń, Poznań – Stan polskości na Śląsku w ocenie Jerzego Samuela Bandtkie

5. 1821, maj, Wrocław-Poznań – Relacja Juliana Ursyna Niemcewicza z podróży na Śląsk i do Wielkopolski

6. 1830, grudzień 17, Warszawa – Opinia o Śląsku w dobie powstania listopadowego

7. 1834, styczeń 27, Bruksela – Joachim Lelewel o polskości Pomorza

8. 1836, Paryż – Z Manifestu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

9. 1836, listopad 29, Bruksela – Manifest Polaków znajdujących się w Belgii

10. 1837, maj 21, Paryż – „Polska jedna i nie rozdzielona”

11. 1844, Paryż – Podróż do Prus Wschodnich i Gdańska

12. 1846, Warszawa – Pogląd Dominika Szulca o historycznej łączności Prus Wschodnich z Polską

13. 1848, maj 28, Frankfurt nad Menem – „Przemówienie Ignacego Łyskowskiego w imieniu ludności Prus Zachodnich

14. 1848, czerwiec 8, Praga – Żądania Ślązaków według memoriału Pawła Stalmacha

15. 1848, czerwiec 26, Kraków – „Tam jest Polska, gdzie brzmi polska mowa”

16. 1848, sierpień 14, Berlin – Wniosek ks. Józefa Szafranka złożony w Sejmie pruskim

17. 1848, październik 25, Bytom – „Czym jesteśmy, czyli Niemcami lub Polakami?”

18. 1849, sierpień, Warszawa – Z artykułu Józefa Łepkowskiego pt. „Wiadomości o Śląsku”

19. 1849, październik 3, Chełmno – „Tam, gdzie język polski, tam jest Polska”

20. 1850, maj 7, Poznań – „O braciach naszych na Śląsku”

21. 1854, marzec, Warszawa – Zasługi Gizewiusza dla polskości

22. 1861, grudzień, Warszawa – Polacy i język polski w szkołach Poznańskiego, Pomorza Gdańskiego, Prus Wschodnich i na Śląsku

23. 1867⁠–⁠1869, Drezno – Józefa Ignacego Kraszewskiego konstatacje o ludziach i ziemi polskiej pod panowaniem pruskim

24. 1868, październik 14⁠–⁠15, Poznań – Mazury – ziemia przez Polaków zapomniana

25. 1869, maj 31, Wrocław – Lucjana Malinowskiego „Listy z podróży etnograficznej po Śląsku”

26. 1869, Kraków – Wincenty Pol o dialekcie śląskim

27. 1872, sierpień 5, Drezno – W stuletnią rocznicę I rozbioru Polski

28. 1875, listopad 25, Gietrzwald – O germanizacji w szkołach na Warmii

29. 1877, luty, Warszawa – Lud śląski i jego kultura w oczach etnografa

30. 1877, wrzesień 25, Lwów – Religijność śląskiego ludu

31. 1879, wrzesień, Kraków – „Czy Ślązak może być prawdziwym Polakiem?”

32. 1882, kwiecień 27, Warszawa – Ślązacy, Niemcy, Polacy w opinii „Wędrowca”

33. 1883, marzec 10, Warszawa – Polacy we Wrocławiu

34. 1886, maj, Lwów – Polityka Centrum wobec ludności polskiej na Górnym Śląsku

35. 1886, czerwiec, Lwów – Bolesława Wysłoucha postulat granic etnograficznych

36. 1887, październik 3⁠–⁠31, Warszawa – „Środki obrony” czy program narodowej ofensywy w zaborze pruskim?

37. 1888, sierpień, Waplewo – Wakacyjne notatki Stanisława Tarnowskiego z Gdańska i Fromborka

38. 1890, Warszawa – Wrażenia i spostrzeżenia Stanisława Bełzy z Górnego Śląska

39. 1890, listopad, Warszawa – Germanizacja powiatu oławskiego

40. 1895, styczeń 1⁠–⁠15, Lwów – Uwagi o kresach zachodnich Stanisława Kłobukowskiego

41. 1898, kwiecień, Lwów – Roman Dmowski o kwestii polskiej w Prusach

42. 1898, lipiec 17, Petersburg – Odradzanie się polskości w Prusach Wschodnich

43. 1899, czerwiec, Warszawa – Fragment artykułu Grzegorza Smólskiego pt. „Z wycieczki na Mazowsze pruskie”

44. 1899, lipiec 29, Kraków – Z Olsztyna

45. 1900, Poznań – Socjaliści niemieccy w obronie polskiej narodowości

46. 1901, kwiecień 7, Warszawa – Atak Adolfa Warskiego na politykę Koła Polskiego w Berlinie

47. 1901, listopad 22, Kraków – List otwarty Henryka Sienkiewicza na wieść o wyroku w sprawie wrzesińskiej

48. 1902, Warszawa – „My czy oni na Górnym Śląsku?”

49. 1903, Poznań – Niemieckie manipulacje wokót danych z powszechnych spisów ludności

50. 1903, czerwiec 10⁠–⁠26, Katowice – Wybory 1903 r. na Górnym Śląsku

51. 1903, lipiec, Kraków – „Z Niemcami czy z Rosją wiązać polityczne plany?”

52. 1903, sierpień–wrzesień, Kraków – Z artykułu Jana Ludwika Popławskiego pt. „Zadania polityki narodowej na kresach”

53. 1904, Warszawa – Leon Wasilewski o polityce germanizacyjnej rządu pruskiego

54. 1905, Poznań – „Przetrwać” – hasło inteligencji i ludu w Poznańskiem

55. 1908, kwiecień 19, Lwów – „Utrwala się opinia, że Niemcy są głównym wrogiem Polski”

56. 1909, Lwów – „Triumfy krzyżackiej kultury” w prześladowaniu społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim

57. 1910, Poznań – Polskość Kaszub

58. 1910, Warszawa – Narodowość polska na zachodnich i północnych kresach odzyskuje utraconą pozycję

59. 1911, czerwiec 3, Warszawa – Z wrażeń kaszubskich Stanisława Thugutta

60. 1911, czerwiec 3, Lwów – Artykuł Wojciecha Kętrzyńskiego pt. „Nieco o Kaszubach ze stanowiska historycznego”

61. 1911, Warszawa – Bolesław Limanowski: „Dlaczego zniemczenie ludności polskiej na Śląsku stało się trudnym, a nawet rzec można – niemożliwym?”

62. 1912, Warszawa – O polski brzeg Bałtyku

63. 1912, Warszawa – Terytorium Polski historycznej w ujęciu Wacława Nałkowskiego

64. 1915, Warszawa – Układ sił politycznych na Górnym Śląsku w ocenie polskiego socjalisty

65. 1915, Warszawa – Liczba i rozsiedlenie ludności polskiej w zaborze pruskim

66. 1917, styczeń, Lwów – Eugeniusza Romera narodowe obrachunki

67. 1917, marzec po 25, Londyn – Roman Dmowski przedstawia propozycję powojennej granicy z Niemcami

68. 1917, kwiecień, Warszawa – Koncepcje terytorialne powstałe pod okupacją niemiecką

69. 1917, kwiecień, Moskwa – Czy polskość zniknie w Wielkopolsce za 30⁠–⁠50 lat? Z przemówienia Władysława Rabskiego

70. 1917, maj 16, Kraków – „Proklamowanie niepodległości przez naród”

71. 1917, czerwiec, Moskwa – Postulat oparcia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

72. 1918, październik 8, Waszyngton – Z memoriału o terytorium państwa polskiego złożonego przez R. Dmowskiego prezydentowi Wilsonowi

73. 1918, październik 25, Berlin – „Naród żąda zjednoczonej Polski” – głos posła Wojciecha Korfantego w Parlamencie niemieckim

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795⁠–⁠1950). Tom I – O ziemię Piastów i polski lud (1795⁠–⁠1918)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty