Łukasz Kądziela
Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński 1792⁠–⁠1793

Autor: Łukasz Kądziela

Liczba stron: 384

ISBN: 83-85218-46-7

Opis

ŁUKASZ KĄDZIELA (ur. 1955), absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1978), w którym doktoryzował się na podstawie niniejszej książki w 1989 r. pod kierunkiem przedwcześnie zmarłego prof. dra Andrzeja Zahorskiego.

Zajmuje się historią Polski i powszechną XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych i społecznych. Poszukiwania archiwalne i biblioteczne prowadził we Francji i w Rosji. Opublikował: Rozbiory Polski 1772⁠–⁠1793⁠–⁠1795, Warszawa 1990 (wraz z Tadeuszem Cegielskim), Narodziny Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1991, Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1991 oraz wiele artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych. Aktualnie pracuje nad monografią konfederacji targowickiej.

Prezentowana książka wyrosła z zainteresowania problematyką zdrady i kwestią granic kompromisu dopuszczalnego w działalności politycznej. Autor spróbował prześledzić działalność jednego z wyróżniających się polityków polskich końca XVIII w., który – wolny od podejrzeń o korupcję – godził się na uczestnictwo we władzach państwa drastycznie pozbawionego suwerenności, uważając, że nawet w tak niekorzystnych warunkach można działać na rzecz dobra wspólnego. Książka wprowadza w krąg wyborów politycznych, przed którymi stali Polacy we wciąż żywo dyskutowanym okresie schyłku XVIII w.

 

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

I. DROGA DO KARIERY

1. Rodzina

2. Dzieciństwo, młodość i pierwsze kroki w służbie Rzeczypospolitej

3. W służbie skarbowości Rzeczypospolitej

4. Szkoła Rycerska

5. Interesy majątkowe Moszyńskiego

6. Życie prywatne

7. Moszyński na Sejmie Czteroletnim

 

II. TARGOWICA

1. Akces do konfederacji targowickiej

2. Zjazd w Brześciu Litewskim

3. Kontrola resortu spraw zagranicznych i Szkoła Rycerska

4. Inauguracja misji Jakuba Jana Sieversa w Rzeczypospolitej

5. Upadek banków warszawskich

6. Przyjazd Moszyńskiego do Grodna

7. Przedsejmowe projekty ustrojowe

8. Inne prace Moszyńskiego w Grodnie

9. Grodzieńskie ugrupowania polityczne wobec zbliżającego się sejmu

 

III. GRODNO

1. Nominacja marszałkowska

2. Pobyt w Warszawie

3. Powrót do Grodna i choroba Moszyńskiego

4. Przygotowanie projektu o bankach, które zbankrutowały

5. Moszyński wobec konfliktu miasta Warszawy ze stołecznymi Żydami

6. Marszałek koronny a sierpniowe wydarzenia w sejmie

7. Deputacja do ułożenia listy cywilnej

8. Deputacja do ułożenia formy rządu

9. Rozwiązanie Targowicy

10. Debiut Moszyńskiego w izbie sejmowej

11. Uchwalenie cesji na rzecz

12. Powrót sejmu do prac konstruktywnych

13. Uchwalenie prawa o bankach

14. Sejmowe decyzje wymierzone w byłych targowiczan

15. Uchwała sejmu o zmniejszeniu liczby wojska

16. Dalsze decyzje antytargowickie

17. Moszyński a starania Jana Śniadeckiego na rzecz Szkoły Głównej Koronnej

18. Traktat przymierza z Rosją

19. Wpływ aliansu z Rosją na grodzieńskie projekty ustrojowe

20. Poselstwo do Petersburga i uposażenie polskiej służby zagranicznej

21. Moszyński wobec grodzieńskich starań o urzędy, stanowiska i przywileje

22. Edukacyjny projekt Jana Śniadeckiego w deputacji do ułożenia formy rządu

23. Rokowania nad traktatem handlowym z Prusami i kwestie monetarne

24. Nieudana próba uchwalenia budżetu cywilnego

25. Weryfikacja sancytów targowickich

26. Relacje deputacji egzaminujących magistratury Rzeczypospolitej

27. Prawa przeciw Francuzom i zbytkom

28. Sprawa podarków rozdanych przez Sieversa przy zamianie ratyfikacji traktatu alinasowego

29. Moszyński a majątkowe interesy Stanisława Augusta

30. Finał prac nad formą rządu

31. Uchwalenie grodzieńskich konstytucji ustrojowych i zakończenie obrad sejmu

32. Moszyńskiego obrachunki grodzieńskie

 

Wykaz skrótów

Wykaz źródeł rękopiśmiennych i starych druków

Indeks osób

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński 1792⁠–⁠1793”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty