Józef Garliński
Polska w drugiej wojnie światowej

Autor: Józef Garliński

Przedmowa: Władysław Bartoszewski

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 340, pełen kolor

ISBN: 978-83-7233-124-3

60,00 

Opis

Obraz naszego wysiłku wojennego pt. Polska w drugiej wojnie światowej – pierwsze wydanie w Londynie w 1982 r., jest jedynym w swoim rodzaju powiązaniem jakże bogatych osobistych doświadczeń autora z systematycznym studium problematyki, która odegrała zasadniczą rolę w biografii jego i jego rodziny. Ta książka wydaje się w jego bogatym dorobku pozycją szczególnie trwałą i szczególnie przydatną dla kolejnych pokoleń czytelników za względu na niewątpliwy talent pisarski autora, jego umiejętność syntetycznego formułowania myli, a przy tym specyficzne spojrzenie na losy Polski w Europie przez Polaka, który więcej niż pół życia spędził na Zachodzie, poza krajem.

z przedmowy Władysława Bartoszewskiego

 

 

Spis treści

PRZEDMOWA

O Józefie Garlińskim i jego dziele

Władysław Bartoszewski

DO KRAJOWEGO CZYTELNIKA

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1

Rozbiór Czechosłowacji, Zaolzie; niemieckie warunki postawione Polsce; brytyjskie gwarancje; Polska staje po stronie Zachodu; pakt Ribbentrop-Mołotow; polsko-brytyjski pakt wzajemnej pomocy; niemiecki atak.

ROZDZIAŁ 2

Polskie i niemieckie siły; pierwsze dni walk; ostatnie próby uratowania pokoju; Wielka Brytania i Francja wypowiadają Niemcom wojnę; polskie najwyższe władze państwowe opuszczają zagrożoną Warszawę; bitwa nad Bzurą; brak alianckiej aktywności na zachodzie; sowiecki atak od wschodu; najwyższe władze państwowe przechodzą na teren Rumunii; koniec kampanii.

ROZDZIAŁ 3

Podział Polski na dwie okupacje; ziemie zachodnie włączone do Rzeszy; Generalne Gubernatorstwo; niemieckie rządy; „wybory” na ziemiach wschodnich i włączenie ich do ZSRS; sowieckie rządy; współpraca sowiecko-niemiecka.

ROZDZIAŁ 4

Służba Zwycięstwu Polski; inne podziemne organizacje pod niemiecką okupacją; stronnictwa polityczne; podziemie pod sowiecką okupacją; Lwów, Białystok, Wilno.

ROZDZIAŁ 5

Kościół katolicki pod niemiecką okupacją: na Pomorzu, w Kraju Warty, na Śląsku, na terenie Generalnej Guberni; Kościół ewangelicki pod niemiecką okupacją; Kościół katolicki i unicki pod okupacją sowiecką; stanowisko i problemy Watykanu; Kościół katolicki w walce o istnienie narodu.

ROZDZIAŁ 6

Internowanie polskich władz w Rumunii; W Raczkiewicz nowym Prezydentem RP, gen. Sikorski premierem i dowódcą wojska; Związek Walki Zbrojnej; łączność z krajem, bazy; Delegatura Rządu; odtwarzanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; atak ZSRS na Finlandię; kampania norweska; I’ordre de bataille armii polskiej w maju 1940 r.

ROZDZIAŁ 7

Niemiecki atak na Zachodzie; załamanie się Francji; walki polskich formacji; spotkanie Sikorski-Churchill; ewakuacja do Wielkiej Brytanii; nastroje w kraju; wzmożenie terroru i sowietyzacji; Wielka Brytania walczy dalej.

ROZDZIAŁ 8

Trudności gen. Sikorskiego w Londynie; odbudowa armii lądowej; dalszy rozwój lotnictwa; Bitwa o Wielką Brytanię; powstanie SOE; radiowa i kurierska łączność z krajem; Rosja, Niemcy i Wielka Brytania; rozmowy polsko-czeskie; Bałkany i płn. Afryka; nowa sytuacja polityczna.

ROZDZIAŁ 9 1 Niemiecki atak na ZSRS; nowe stanowisko rządu gen. Sikorskiego; pakt polsko-sowiecki z 30 lipca 1941; polskie przesilenie rządowe; stanowisko kraju; Karta Atlantycka; polsko-

-sowiecka umowa wojskowa; tworzenie armii polskiej w ZSRS; generalowie Sikorski i Anders na Kremlu; wejście Stanów Zjednoczonych do wojny

ROZDZIAŁ 10

Podziemne Obszary i Okręgi; cala Polska pod niemiecką okupacją; rozbudowa podziemnych kadr wojskowych; wzmożenie sabotażu i dywersji; Związek Odwetu i Wachlarz; dalszy proces scalania; rozbudowa Delegatury Rządu; Kierownictwo Walki Cywilnej; partie polityczne; powstanie PPR.

ROZDZIAŁ 11

Bitwa o Atlantyk i sekret Enigmy; inne polskie osiągnięcia techniczne; polska flota na Zachodzie; ustawa o Lend-Lease i jej wykonanie; amerykańska pomoc dla Sowieckiej Rosji; loty i zrzuty do Polski; dalsza rozbudowa polskiego lotnictwa; Brygada Karpacka na pustyni.

ROZDZIAŁ 12

Armia polska w Rosji i jej trudności; pierwsza ewakuacja; różnice poglądów w polskim obozie; Rosja i Wielka Brytania wobec armii gen. Andersa; druga ewakuacja; polscy komuniści w ZSRS; „willa szczęścia” i inne sowieckie przygotowania; nowa faza w stosunkach polsko-sowieckich.

ROZDZIAŁ 13

Polskie Państwo Podziemne; trzy elementy pojęcia państwa; podziemne sądownictwo; tajne nauczanie; teatr; życie kulturalne pod okupacją sowiecką; ratowanie zabytków i dziel sztuki; produkcja książek; prasa.

ROZDZIAŁ 14

Dalsze losy Żydów na ziemiach polskich: getta i miejsca masowej zagłady; decyzja „ostatecznego rozwiązania”; pomoc polskiego społeczeństwa, Rada Pomocy Żydom; interwencje polskiego rządu; getto w Warszawie; Żydowska Organizacja Bojowa; walka i likwidacja warszawskiego getta; walki w innych gettach; straty.

ROZDZIAŁ 15

Wojna na Dalekim Wschodzie; Afryka Północna i lądowanie sprzymierzonych; konferencja w Casablance i „bezwarunkowa kapitulacja”; Armia Polska na Wschodzie; nowy polski kryzys w Londynie; sytuacja w kraju; dialog Sikorski-Rowecki; odkrycie grobów katyńskich; stanowisko PPR; Rosja zrywa stosunki z Polską.

ROZDZIAŁ 16

Możliwości odrębnego pokoju i obawy Stalina; dywizja im. Tadeusza Kościuszki na terenie ZSRS; trudności polityczne i personalne; Związek Patriotów Polskich; decyzja utworzenia korpusu; bitwa pod Lenino.

ROZDZIAŁ 17

Trudne położenie Polski; rozbudowa wojskowego podziemia; Szare Szeregi; udział kobiet; uzbrojenie; zrzuty z Zachodu; Kedyw; partyzantka; KWK i KWP; łączność, wywiad; aresztowanie gen. Roweckiego; ostatnia podróż i śmierć gen. Sikorskiego; konferencja w Quebecu.

ROZDZIAŁ 18

Następcy gen. Sikorskiego i ich trudności; nowy dowódca AK; decyzje związane z wkroczeniem Armii Czerwonej; instrukcja z 27 października 1943 r. i plan „Burza”; dalszy proces scalania; trudności z komunistami; konferencja w Teheranie; czerwone dywizje na polskiej ziemi.

ROZDZIAŁ 19

Inwazja na Włochy i ich kapitulacja; II Korpus na włoskim półwyspie; przygotowania do lądowania w pólnocnej Francji; 1. Dywizja Pancerna; 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa;

Polskie Siły Powietrzne; Marynarka Wojenna; 2. Dywizja Strzelców Pieszych w Szwajcarii; całość Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie.

ROZDZIAŁ 20

Krajowa Rada Narodowa; Rada Jedności Narodowej i jej deklaracja „O co walczy naród polski”: początek „Burzy” i akcja polityczna premiera Mikołajczyka; armia polska w ZSRS; Monte Cassino; V-2; inwazja na kontynent i 1. Dywizja Pancerna pod Falaise; lotnictwo i marynarka.

ROZDZIAŁ 21

„Burza” na Wileńszczyźnie, pod Lwowem, na Polesiu, w Lubelskiem i Białostockiem; utworzenie PKWN i jego Manifest; zamach na Hitlera; II Korpus we Włoszech; „Mosty”.

ROZDZIAŁ 22

Powstanie Warszawskie: decyzja walki o stolicę; wyjazd gen. Sosnkowskiego do Włoch i premiera Mikołajczyka do Moskwy; sowieckie wezwania do walki; siły walczących stron; rozpoczęcie walki i starania o pomoc dla Warszawy; negatywne stanowisko Rosji; loty nad stolicę; sytuacja w Warszawie i stanowisko polskie wobec problemów polsko-sowieckich; Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wobec Powstania; wielka wyprawa amerykańska; upadek Starego Miasta; dalsze straty i kapitulacja; podsumowanie i wnioski.

ROZDZIAŁ 23

Oswobodzenie Paryża; 1. Dywizja Pancerna we Francji i w Holandii; Arnhem i 1. Brygada Spadochronowa; II Korpus we Włoszech; gen. Okulicki – nowy dowódca AK; konferencja w Moskwie; ustąpienie Mikołajczyka, Arciszewski premierem; brytyjska Misja Wojskowa w Polsce.

ROZDZIAŁ 24

Ostatnia sowiecka ofensywa; rozwiązanie AK; konferencja w Jałcie i polska reakcja; aresztowanie 16 przywódców podziemia; II Korpus, 1. Dywizja Pancerna, spadochroniarze, lotnictwo i marynarka; 1. i 2. Armia w walce z Niemcami; samobójstwo Hitlera, koniec wojny w Europie.

ROZDZIAŁ 25

Konferencja w San Francisco; proces w Moskwie; Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej; ostatnie zebranie Rady Jedności Narodowej; Testament Polski Walczącej; zakończenie.

Kalendarium

Przypisy

Wykaz skrótów, nazw obcych i kryptonimów

Indeks nazwisk i pseudonimów

Indeks nazw geograficznych

Bibliografia

 

Okładka starego wydania (1994):

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polska w drugiej wojnie światowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty