Jean Vernette
Sekty

Autor: Jean Vernette

Przekład: Agnès Delahaye, Maria Hoffman

Rok wydania: 1998

Liczba stron: 208

ISBN: 83-86857-74-9

(pożółkłe strony)

Opis

Seria alfa omega, której kolejny tom trafia właśnie na rynek księgarski, jest przedsięwzięciem wydawniczym o charakterze encyklopedyczno-edukacyjnym. Każdy tom z serii poświęcony jest innemu zagadnieniu z szeroko rozumianej dziedziny nauk humanistycznych.

Wśród autorów alfy omegi znajdują się najwybitniejsi europejscy specjaliści z zakresu historii, filozofii, antropologii kultury, religioznawstwa.

Przedstawione w zwięzłej formie autorskie opracowania poszczególnych haseł-tematów składają się na swego rodzaju kompendium współczesnej humanistyki. Książki niniejszej serii adresowane są do najszerszego grona czytelników zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Sekty, problem współczesnego świata

Postępujące rozpowszechnianie się sekt

Kontekst kulturowy

Sekty jako zjawisko socjologiczno-religijne

 

I. Czym jest sekta?

l. Pojęcie zarazem socjologiczne i teologiczne

„Sekta” i „sekciarstwo”

Definicja sekty w opozycji do Kościoła

Cechy wyróżniające sektę

Dobrowolny i wzajemny wybór

Separacja i ekskluzywizm

Utożsamianie się z grupą

Nadzór i wykluczenie

Elitaryzm oraz bezpośrednie uwierzytelnienie przez Boga

Próby klasyfikacji

Nowy element: przebudzenie gnostycyzmu

Klasyfikacja użytkowa

Protest jako geneza sekty

Prorocy i reformatorzy

Kontestacja sekciarska

Reformatorzy

2. Przyczyny dzisiejszego rozprzestrzeniania się nowych ruchów religijnych

Problem społeczny

Potrzeby osobiste

Nowe cele społecznej kontestacji

Atmosfera niespokojnego wyczekiwania i apokalipsy

Przemieszczenie religijnej wrażliwości

W poszukiwaniu naukowego identyfikatora

Uniwersalizm i synkretyzm

 

II. Grupy proweniencji judeochrześcijańskiej

l. Millenaryzm

Powrót mesjanizmu i millenaryzmu

l. Świadkowie Jehowy

Geneza

Rozwój

Doktryna

Historia świata

Biblia

Fluktuacje doktryny

Bóg, Jezus, Trójca, Jehowa

Zwarta struktura organizacyjna

Ruch protestu

2. Ruchy „New Age”

Rok 2000 i Era Wodnika

„Harmonia”, „wibracje” i „mutanci”

Mnogość grup

3. Inne ruchy millenartystyczne

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Przyjaciele Człowieka

La Croix glorieuse de Dozule („Chwalebny Krzyż z Dozule”)

Universal Church of Kingdom of God (Powszechny Kościół Królestwa Bożego)

Mormoni (Kościół Jezusa Chrystusa, Świętych Dnia Ostatniego)

2. Ruchy Przebudzenia

4. Dzieci Boże (1969), czyli Rodzina Miłości (1977)

U ich początków – „Ruch Jezusowy”

„Dzieci Boże”

Doktryna odrzucenia „świata zewnętrznego”

5. Inne ruchy „przebudzenia”

Armia Zbawienia

La Communaute internationale des Hommes d’Affaires du Plein Evangile („Międzynarodowa Wspólnota Przedsiębiorców Pełni Ewangelicznej”)

Darbyści

Kościół Katolicko-Apostolski

Ewangeliści

Mennonici

Zielonoświątkowcy

Wreszcie kwakrzy, czyli         „Stowarzyszenie Przyjaciół”

3. Grupy taumaturgiczne

6. Kilka grup taumayurgicznych

Antoniści

Invitation a la vie („Zaproszenie do życia”)

Mahikari

Montfavet (L’Eglise chretienne universelle du Christ de Montfavet – „Powszechny Kościół chrześcijański Chrystusa z Montfavet”)

Chrześcijańska Nauka (Christian Science Church; w Polsce: Stowarzyszenie Nauki Chrześcijańskiej)

 

III. Ruchy orientalne, ezoteryczne i gnostyczne

1. Grupy o proweniencji orientalnej

„Inwazja” o długiej historii

Oczekiwanie na „powszechnego Nauczyciela”, który przygotowuje powrót Chrystusa

Aktualny rozwój grup

Najlepsze i najgorsze

Równoległy rozwój nowych religii na Wschodzie

7. Kryszna (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny; w Polsce: Towarzystwo Świadomości Kryszny Bhakti-joga

Doktryna

Tryb życia

8. Mahikari („Światło prawdy”)

Geneza

Doktryna

Praktyki

9. Munizm, Stowarzyszenie Ducha Świętego dla zjednoczenia chrześcijaństwa w świecie albo Kościół Zjednoczenia (liczne odłamy tego Kościoła występują pod innymi nazwami)

10. Inne ruchy o inspiracji orientalnej

Bahaizm (Powszechny albo światowy)

Bhagwan (Ruch Neosannjasinów Bhagwan Śri Radżnisz)

Brahma-Kumaris (Uniwersytet duchowy Brahma-Kumaris, w Polsce: Stowarzyszenie Brahma Kumaris Radża-joga)

Guru Maharadż Dżi

Soka Gakkai (Nichiren Siosiu)

2. Grupy wyrosłe z egoteryzmu, gnozy, ruchów rozwoju potencjału ludzkiego

Odrodzenie gnozy

Wielkie zróżnicowanie grup

Specyficzne doświadczenia religijne

Nowe grupy terapeutyczne o zabarwieniu religijnym

11. Róża i krzyż

12. Kościół Scjentologiczny

Geneza

Cel

Doktryna

Ostre krytyki

 

13. Inne grupy tego nurtu

AAO (Organizacja Analizy Akcjonalnej)

Antropozofia

Atlantis

Światowe Towarzystwo Dobrej Woli

Społeczność Chrześcijan

Ecoovie

Istoty Pozaziemskie – UFO (Religie Istot Pozaziemskich)

Powszechne Białe Bractwo

Zakon Martynistów

Medytacja transcendentalna

Nowy Akropol

Dzieło Reintegracji Chrystusowej

Raelianie

Teozofia (Towarzystwo Teozoficzne)

 

IV. Rozeznanie w sytuacji

1. Czy sekty i nowe ruchy religijne są niebezpieczne?

Trzy stanowiska

Uzasadniona prewencja czy krzywdząca nietolerancja?

Czy nowe ruchy religijne są sektami?

Kryteria określające sektę jako niebezpieczną

W jaki sposób sekta może usidlić?

2. W jakim sensie sekty stanowią problem dla społeczeństwa?

1. Sekty wobec „świata”

Millenaryzm i oczekiwanie Królestwa Bożego oraz nowego społeczeństwa

Apolityczność i podporządkowanie się istniejącemu systemowi

Stanowisko nieuchronnie polityczne

2. Stanowisko państwa wobec sekt

Państwo a sekty

Reakcje społeczeństwa

Próby kontroli ze strony państwa

 

V. Jaką postawę przyjąć wobec sekt i ich adeptów?

1. Rysujący się w tle proces przewartościowań kulturalnych

Pluralizm i nomadyzm religijny, indywidualizm

Rozłam kulturalny

Narkomania a przyłączenie się do sekty totalitarnej

2. Jaką postawę przyjąć?

Poznać ukryty mechanizm

Różnorodność przypadków

Przygotować powrót

Program praktyczny

Pomóc odnaleźć właściwą drogę

„Odprogramowanie”

Czy można odejść z sekty?

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Bibliografia w języku polskim

 

Inne prace autora

 

Polskie ośrodki pomocy, informacji o sektach i nowych ruchach religijnych

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sekty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty