Jadwiga Stachura
Gry polityczne. Orientacje na dziś

Autorzy: Małgorzata Dehnel-Szyc, Jadwiga Stachura

Liczba stron: 296

ISBN: 83-85218-19-X

Opis

[…] Książka ma charakter informatora o układzie rzeczowym. Przedstawia poszczególne organizacje i ugrupowania polityczne. Całość poprzedzona wstępem merytorycznym. Starano się przy tym uwzględnić wszystkie znaczące formacje, które wniosły swój wkład w wydarzenia lat 1989⁠–⁠1991. Zaprezentowano więc również i te, które zaprzestały samodzielnej działalności lub w ogóle zakończyły swój polityczny żywot. Przedstawiona panorama polityczna to nie tylko obraz stanu obecnego, lecz także pewna retrospekcja – przypomnienie wprawdzie bardzo bliskiej, ale już przeszłości. Książkę opatrzono indeksem osobowym i rzeczowym […]

Małgorzata Dehnel-Szyc

Jadwiga Stachura

 

 

Spis treści

 

I. Wprowadzenie

II. Scena polityczna: Polska’89–’91 (Małgorzata Dehnel-Szyc)

III. „Solidarność” (Jadwiga Stachura)

– NSZZ „Solidarność”

– NSZZ „Solidarność ’80”

– NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

– Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

– Komitety Obywatelskie

– Krajowy Komitet Obywatelski

– Obywatelski Klub Parlamentarny

– Porozumienie na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”

– Solidarność Polsko-Czechosłowacka

– Solidarność Polsko-Węgierska

– Wolne Związki Zawodowe

 

IV. Ugrupowanie postsolidarnościowe (Jadwiga Stachura)

– Porozumienie Centrum

– Porozumienie „Solidarność Pracy”

– Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna

– Sojusz na rzecz Demokracji

– Unia Demokratyczna

 

V. Lewica postpezetperowska (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

– Polska Unia Socjaldemokratyczna

– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

– Ruch Ludzi Pracy

– Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

– Związek Komunistów Polskich „Proletariat”

 

VI. Orientacja socjaldemokratyczna (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– (Niezależna) Polska Partia Socjalistyczna

– Odrodzona Polska Partia Socjalistyczna

– Polska Partia Socjaldemokratyczna

– Polska Partia Socjalistyczna

– Polska Partia Socjalistyczna

– Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna

– Tymczasowy Komitet Krajowy Polskiej Partii Socjalistycznej

– Unia Wolnych Spółdzielców

 

VII. Ruch ludowy (Jadwiga Stachura)

– Polskie Stronnictwo Ludowe

– Polskie Stronnictwo Ludowe (Mikołajczykowskie)

– Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”

– Ruch Opcja Ludowo-Agrarna (ROLA)

 

VIII. Orientacja demokratyczna (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Centrum Demokratyczne

– Organizacja „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość” – Porozumienie Demokratów Polskich

– Ruch Polityczny „Wyzwolenie”

– Ruch Społeczny „Solidarność”

– Ruch Wolnych Demokratów

– Stronnictwo Demokratyczne

–       Unia Demokratów „Baza”

IX. Ruch niepodległościowy (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Grupa Polityczna „Samostanowienie”

– Konfederacja Polski Niepodległej

– Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

– Niepodległościowa Partia „Solidarność”

– Partia Wolności

– Polska Partia Niepodległościowa – Partia Nowej Prawicy

– Solidarność Walcząca

– Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej (d. Kongres Solidarności Narodu)

 

X. Ruch chrześcijańsko-demokratyczny (Jadwiga Stachura)

– Chrześcijańska Partia Pracy

– Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy

– Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo „Zjednoczenie”

– Partia Chrześcijańskich Demokratów

– Polskie Forum Chrześcijańsko Demokratyczne

– Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

 

XI. Orientacja konserwatywno-liberalna (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Forum Prawicy Demokratycznej

– Klub Konserwatystów im. Aleksandra hr. Fredry

– Klub Konserwatywny w Łodzi

– Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

– Kongres Liberalno-Demokratyczny

– Konserwatywno-Liberalna Partia „Unia Polityki Realnej”

– Partia Konserwatywna

– Ruch Polityki Polskiej

– Ruch Polityki Realnej

 

XII. Ruch chrześcijańsko-narodowy (Jadwiga Stachura)

– Stowarzyszenie PAX

– Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

– Chrześcijański Ruch Obywatelski

 

XIII. Ruch narodowy (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Narodowa Demokracja

– Polska Wspólnota Narodowa-Polskie. Stronnictwo Narodowe

– Przełom Narodowy

– Ruch Narodowo-Liberalny

– Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe

– Stronnictwo Narodowe

– Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”

– Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

 

XIV. Ruch anarchistyczny (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Federacja Anarchistyczna

– Polska Partia Polityczna

– Pomarańczowa Alternatywa

 

XV. Ruchy ekologiczne i pacyfistyczne (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Polska Partia Zielonych

– Ruch „Wolność i Pokój”

XVI. Organizacje mniejszości narodowych (Jadwiga Stachura)

– białoruskiej

– litewskiej

– niemieckiej

– ukraińskiej

 

XVII. Kluby i stowarzyszenia katolickie (Jadwiga Stachura)

– Klub Myśli Politycznej „Dziekania”

– Kluby Inteligencji Katolickiej

– Polski Związek Katolicko-Społeczny

– Ruch Młodej Polski

– Unia Chrześcijańsko-Społeczna

 

XVIII. Organizacje młodzieżowe i studenckie (Jadwiga Stachura)

– Federacja Młodzieży Walczącej

– Młodzież Wszechpolska

– Niezależne Zrzeszenie Studentów

– Ogólnopołskie Porozumienie Organizacji Katolickich „OPOKA”

– Unia Młodzieży Demokratycznej

– Zrzeszenie Studentów Polskich

– Związek „Młodzi Chrześcijańscy Demokraci”

– Związek Młodzieży Wiejskiej

–       Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

 

XIX. Ruch harcerski (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Polska Organizacja Harcerska

– Ruch Harcerski Rzeczypospolitej

– Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”

– Związek Harcerstwa Polskiego

– Związek Harcerstwa Polskiego – 1918

– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

XX. Organizacje obrony praw człowieka (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Komitet Helsinski w Polsce

 

XXI. Lobby kobiece (Małgorzata Dehnel-Szyc)

 

XXII. Ruch towarzystw gospodarczych (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Akcja Gospodarcza

– Konfederacja Pracodawców Polskich

– Krajowa Rada Towarzystw Gospodarczych

– Regionalne towarzystwa gospodarcze

 

XXIII. Posłowie (Małgorzata Dehnel-Szyc)

– Partia „X”

 

XXXIV. Indeks osobowy

XXV. Indeks rzeczowy

Dodatkowe informacje

Autor

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gry polityczne. Orientacje na dziś”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty