Daniel Chandler
Wprowadzenie do semiotyki

Autor: Daniel Chandler

Przekład: Katarzyna Hallett

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 352

Format: A5

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7233-182-3

Opis

Semiotykę określa się jako naukę o znaku lub teorię znaku. Znaki i systemy znaków (języki) są nierozerwalnie związane z wszystkimi niemal formami aktywności człowieka, a na pewno z tymi o charakterze symbolicznym. Semiotyka łączy się ściśle z takimi dziedzinami, jak językoznawstwo, logika, teoria informacji i komunikacji, filozofia. kulturoznawstwo i wiele, wiele innych.

Elementy semiotyki należą do kanonu wiedzy humanistycznej. Trudno sobie wyobrazić analizy dyskursów, tekstów, zjawisk kulturowych bez odwoływania się do aparatury teoretycznej semiotyki.

Książka Daniela Chandlera jest wykładem semiotyki – nauki o znaku (obejmującym także jej wariant poststrukturalistyczny), przeprowadzonym w siedmiu, poprzedzonych krótkim „Wprowadzeniem” rozdziałach. Autor omawia: najważniejsze lingwistyczne i filozoficzne modele znaku, problematykę reprezentacji, semiotyczną analizę struktur, tropy retoryczno-literackie, kody, interakcje tekstualne i najnowsze tendencje rozwojowe semiotyki.

Usystematyzowany i przejrzysty tok wykładu. Poparty – gdy trzeba – ilustracjami, sprawia. że książka doskonale nadaje się także do samodzielnego studiowania. Ułatwiają to materiały uzupełniające:

• obszerny glosariusz podstawowych pojęć,

• imponująca bibliografia, poza zwykłym układem podana także podług różnych pól, w których „działa” semiotyka: od marketingu i kultury konsumenckiej, poprzez film. architekturę, prawo, muzykę itd., po studia nad reprezentacją wizualną i retoryką wizualną,

• wykaz międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji semiotycznych, czasopism i stron internetowych,

• zestaw krótkich biogramów czołowych postaci szeroko pojętej semiotyki – od Rolanda Barthes’a do Benjamina Lee Whorfa.

Ten bardzo dobry podręcznik adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się nowoczesnymi naukami społecznymi czy szerzej-nowoczesną humanistyką.

 

 

Spis treści

 

Przedmowa

 

Podziękowania

 

Wprowadzenie

Definicje

Związki z językoznawstwem

Langue i parole

Dlaczego warto zajmować się semiotyką

 

ROZDZIAŁ 1: Modele znaku

Model de Saussure’a

Dwie strony kartki papieru

System relacyjny

Dowolność

Model Peirce’a

Relatywizm

Tryb symboliczny

Tryb ikoniczny

Tryb wskazujący

Tryby, nie typy

Zmiany w relacjach

Znaki cyfrowe i analogowe

Typy i okazy

Przywrócenie znakowi jego materialności

System teoretyczny Hjelmsleva

 

ROZDZIAŁ 2: Znaki i rzeczy

Nazywanie rzeczy

Referencyjność

Modalność

Słowo nie jest rzeczą

Puste elementy znaczone

 

ROZDZIAŁ 3: Analiza struktur

Osie poziome i pionowe

Wymiar paradygmatyczny

Test komutacyjny

Przeciwstawności

Nacechowanie

Dekonstrukcja

Układ

Kwadrat semiotyczny

Wymiar syntagmatyczny

Relacje przestrzenne

Relacje sekwencyjne

Redukcja strukturalna

 

ROZDZIAŁ 4: Kwestionując dosłowność

Tropy retoryczne

Metafora

Metonimia

Synekdocha

Ironia

Tropy główne

Denotacja i konotacja

Mit

 

ROZDZIAŁ 5: Kody

Rodzaje kodów

Kody percepcyjne

Kody społeczne

Kody tekstowe

Kody realizmu

Niewidoczny montaż filmowy

Kody o szerokim i wąskim spektrum oddziaływania

Interakcje kodów tekstowych

Kodyfikacja

 

ROZDZIAŁ 6: Interakcje tekstowe

Modele komunikacji

Pozycjonowanie podmiotu

Tryby zwracania się do odbiorcy

Pozycje odczytu

Intertekstualność

Problem autorstwa

Odczytywanie jako przepisywanie

Żaden tekst nie jest wyspą

Intratekstualność

Bricolage

Rodzaje i stopnie intertekstualności

 

ROZDZIAŁ 7: Przyszłość i przeszłość semiotyki

Semiotyka strukturalna

Semiotyka poststrukturalna

Metodologie

Podejście ekologiczne i multimodalne

 

Apendyks

 

Główne postaci i szkoły myśli

 

Glosariusz

 

Dalsze informacje

 

Bibliografia

 

Indeks

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wprowadzenie do semiotyki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty