pod red. Jacques'a Le Goff'a
Człowiek średniowiecza

Redakcja: Jacques Le Goff

Przekład: Maria Radożycka-Paoletti

Liczba stron: 472

ISBN: 83-86857-04-8

Opis

 W ostatnich latach nasza wiedza o średniowieczu uległa zupełnej przemianie. Odsłonił się obraz epoki, w której zakiełkowało pojęcie Europy; epoki niezwykle zajmującej dla historyków, filozofów, socjologów, psychologów, pisarzy i urzekającej wszystkich tych, którzy w swych refleksjach nad końcem XX wieku podkreślają uderzającą zbieżność ze średniowieczem.

Odkrycia, nowe interpretacje i badania są tak różnorodne i bogate, że trudno myśleć o wyczerpującym opracowaniu jednego tylko autora, które ukazałoby syntetyczną panoramę średniowiecznej Europy od Florencji po Paryż, od Sewilli po Warszawę.

Tylko wspólne przedsięwzięcie grupy najwybitniejszych europejskich historyków było w stanie dać wyczerpujący i kompletny obraz tej złożonej rzeczywistości. Zwróciliśmy się zatem z prośbą do Jacques’a Le Goffa, by pokierował tym dziełem, co uczynił z właściwym sobie polotem i powszechnie uznawaną kompetencją.

 

 

Spis treści

 

Słowo wstępne wydawcy włoskiego

 

Jacques Le Goff Człowiek średniowiecza

Człowiek czy ludzie?

Człowiek średniowiecza

Typy ludzkie: od modelu dwudzielnego do schematu trójfunkcyjnego: mnich, rycerz, chłop

Pominięci

Nowe typy człowieka związane z rozwojem miast: mieszczanin, intelektualista, kupiec

Na marginesie średniowiecznego społeczeństwa: kobieta, artysta i człowiek marginesu

Kategorie krańcowe: człowiek marginesu i święty

Chronologia: trwanie i przemiany średniowiecznego człowieka

Niektóre obsesje człowieka wieków średnich

Grzech

Widzialne i niewidzialne

Świat nadprzyrodzony

Cuda i ordalia

Pamięć

Mentalność symboliczna

Cyfry i liczby

Obrazy i kolory

Sny

Obsesje społeczne i polityczne hierarchia, władza, wolność

Hierarchia

Władza

Buntownik

Wolność

 

Rozdział I

Giovanni Miccoli Mnisi

Źródła późnoantyczne i wczesnośredniowieczne

Aurea saecula

System monastyczny i jego kryzys

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział II

Franco Cardini Wojownik i rycerz

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział III

Giovanni Cherubini Chłop i życie na wsi

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział IV

Jacques Rossiaud Mieszczanin i życie w mieście

Pobieżne spojrzenie na zmieniający się świat

Wśród sąsiadów i przyjaciół

Mieszczanin a ceremoniał

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział V

Mariateresa Fumagalli, Beonio Brocchieri Intelektualista

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział VI

Enrico Castelnuovo Artysta

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział VII

Aron J. Guriewicz Kupiec

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział VIII

Christiane Klapisch-Zuber Kobieta i rodzina

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział IX

André Vauchez Święty

Miejsce świętego w średniowiecznym chrześcijaństwie: dziedzictwo starożytności i wczesnego średniowiecza

Męczennicy – pośrednicy i patroni

Prestiż ascetyzmu: fascynacja Wschodem

Święci – obrońcy ludu i fundatorzy kościołów

Od świętości funkcyjnej do naśladowania Chrystusa

Święci królowie i anielscy mnisi (stulecia X i XI)

Naśladowanie Chrystusa: życie apostolskie i ewangeliczna doskonałość (stulecia XII i XIII)

Natchnione słowo: mistycy, prorocy i kaznodzieje (stulecia XIV i XV)

Funkcje świętych w średniowiecznym chrześcijaństwie

Wybitny zmarły

Zbawienie osiągalne

Wsparcie dla Kościoła i przykład dla wiernych

Specjalni opiekunowie

Wskazówki bibliograficzne

 

Rozdział X

Bronisław Geremek Człowiek marginesu w średniowieczu

Wskazówki bibliograficzne

 

Autorzy

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Człowiek średniowiecza”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty