praca zbiorowa
Bitwa legnicka. Historia i tradycja

Autor: praca zbiorowa

Nadtytuł: Śląskie Sympozja Historyczne

Współwydawca: Uniwersytet Wrocławski

Rok wydania: 1919

Liczba stron: 456

ISBN: 83-85218-73-4

Opis

Spis treści

 

Słowo wstępne – Wacław Korta

 

I. Europa wobec zagrożenia mongolskiego

Wacław Korta – Problemy bitwy legnickiej i stań badań

Forschungstand und Probleme der Liegnitzer Schlacht. Zusammenfassung

Andrzej F. Grabski – Najazd tatarski 1241 r. w opiniach Europy Zachodniej. Myślenie ideologiczne a postrzeganie rzeczywistości

Die Tatareninvasion 1241 in den AuLierungen Westeuropas. Ideologisches Denken dem Wahrnehmen der ReaGtat gegenuber. Zusammenfassung

Jerzy Strzelczyk – Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku

Der Heilige Stuhl und die Mongolenwelt um die Mitte des 13. Jh. Zusammenfassung

Colmon Sodnomyn, Enchcimag Cenoma – Podbój Polski przez wojska Batu-chana

Eroberung Polens durch Armee Batu-Khans. Zusammenfassung

Komunikat

Lech Tyszkiewicz – Sposoby walki nomadów (Hunowie, Awarowie, Madziarowie) w IV X wieku

Nomadenkriegsfuhrung im 4⁠–⁠10. Jahrhundert (Hunnen, Awaren, Madjaren). Zusam­menfassung

 

II. Bitwa legnicka i jej skutki

Julian Janczak – Legnickie Pole w świetle geografii historycznej

Wahlstatt im Lichte historischer Geographie. Zusammenfassung

Tomasz Jasiński – Strategia i taktyka wojsk polskich i mongolskich pod Legnicą w świetle nowo odczytanych zapisek Jana Długosza

Strategie und Taktik des polnischen und mongolischen Feldheeres in der Schlacht bei Liegnitz im Lichte der neugeleseneo Notizen Jan Długosz. Zusammenfassung

Jerzy Hauziński – Reminiscencje europejskie w perskich kronikach najazdów mongolskich

Europaische Reminiszenzen in persischen Chroniken der Mongoleninvasionen. Zusammenfassung

Stanisław So1icki – Geneza legendy tatarskiej na Śląsku

Genese der Tatarenlegende in Schlesien. Zusammenfassung

Zofia Kowa1ska – Bitwa legnicka i sprawy tatarskie w XV-wiecznej dyplomacji polskiej na dworze Maksymiliana I (w świetle traktatu Mikołaja Rozembarskiego z roku 1499)

Die Schlacht bei Liegnitz und Tataren betreffende Angelegenheiten in der polnischen Diplomatie des 15. Jh. auf dem Hof Maximilians I (im Lichte der Abhandlung von Nikolaus Rosembarski 1499). Zusammenfassung

Stanisław Kałużyński – Najazdy mongolskie na Europę w Tajnej historii Mongołów

Mongolische Europainvasionen in der Geheimen Geschichte der Mongolen. Zusammenfassung

Sławomir Szulc – Czy Mongołowie użyli prochu w bitwie pod Legnicą?

Haben die Mongolen in der Schlacht bei Legnitz SchieDpulver angewandt? Zusammenfassung

Marek Cetwiński – Post ocravam Pasche. Najazd „Tatarów” z 1241 roku a kalendarz liturgiczny

Post octavam Pasche. „Tatareneinfall” von 1241 und liturgischer Kalender. Zusammenfassung

Winfried Irgang – Auswirkungen des Mongoleneinfalls auf die Siedlungsentwicklung in Schlesien

Wpływ najazdu mongolskiego na rozwój osadnictwa na Śląsku. Streszczenie

Streszczenia

Mirosław Przyłęcki – Wurden in der Schlacht bei Liegnitz Kamfgase benutzt?

Richard von Donat – Wpływ inwazji mongolskiej na ludy Europy w XIII wieku

Werner Bein – Bitwa pod Legnicą w piśmiennictwie niemieckim

Ulrich Schmilewski – Śląsk w XIII wieku przed i po bitwie pod Legnicą

Matihias Weber – Bitwa pod Legnicą i jej ocena na przestrzeni dziejów

 

III. Odbicie bitwy legnickiej w sztuce

Marian Kutzner – Czy bitwa pod Legnicą stanowi istotną cezurę w rozwoju śląskiej sztuki wieku XIII?

Bedeutet die Schlacht bei Liegnitz eine wesentfiche Zasur in der Entwicklung schlesischer Kunst des 13. Jh.? Zusammenfassung

Jakub Kostowski, Jacek Witkowski – Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka w ikonografii (XIII–XX w.)

Heinrich der Fromme und die Schlacht bei Liegnitz in der Ikonographie (13.–20. Jh.). Zusammenfassung

Komunikaty

Elżbieta Gajewska, Magdalena Ławicka – Witraże z kościoła NMP w Legnicy inspirowane legendą legnicką

Die Glasfenster der Liebfrauenkirche in Liegnitz mit ikonographischen Thema der Liegnitzer Sage. Zusammenfassung

Jan Gromadzki – Średniowieczne cykle obrazowe z legendą o św. Jadwidze

Mittelalterliche Legende HI. Hedwigs darslellende Bilderzyklen. Zusammenfassung

Marek Derwich – Fundacja benedyktyńskiej prepozytury w Legnickim Polu

Benedikt inerprapositurstiftung in Wahlstatt. Zusammenfassung

Streszczenie

Heinrich Grüger – Fundacja pamiątkowa na polu bitwy pod Legnicą

 

IV. Relgijność w Polsce i jej wpływ na postawę współczesnych wobec mongolskiego zagrożenia

Kazinuerz Dola – Religijność rycerstwa śląskiego i mieszczan w XIII wieku

Religiositat des schlesischen Ritter- und Burgertums im 13. Jahrhundert. Zusammenfassung

Antoni Kiełbasa – Rola Św. Jadwigi w kształtowaniu postaw Henryka Pobożnego i jego synów

Anteil der Hl. Hedwig an der Heranbildung der Haltung Heinrichs des Frommen und seiner Sóhne. Zusammenfassung

Józef Swastek – Błogosławiony Czesław i jego rola na Śląsku w XIII wieku

Der Selige Czeslaw und seine Rolle in Schlesien im 13. Jh. Zusammenfassung

Tadeusz Fitych – Błogosławiona Benigna

Die Selige Benigna. Zusammenfassung

Józef Pater – Ikonografia św. Jadwigi i bł. Czesława na tle zagrożeń religijno-politycznych

Ikonographie der Heiligen Hedwig und des Seligen Ceslaus vor dem Hintergrund religiös-politischer Gefahr. Zusammenfassung

Omówienie dyskusji – Rościsław Żerelik

Uwagi na marginesie jubileuszowej konferencji naukowej – Jerzy Strzelczyk

Dodatkowe informacje

Autor

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bitwa legnicka. Historia i tradycja”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pokrewne produkty