Już niedługo w sprzedaży: książka o prawdziwym „Przedwiośniu”

INFORMACJA WYDAWCY

W dniu 22 sierpnia br. na stronie www.Dziennik.pl ukazał się artykuł pt. „Narodowe czytanie okaleczonego «Przedwiośnia». «Koszmarny gwałt dokonany na pisarstwie Żeromskiego»”:

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/579663,przedwiosnie-andrzej-duda-lektura-zeromski-narodowe-czytanie.html

W ODPOWIEDZI:

KSIĄŻKA O PRAWDZIWYM PRZEDWIOŚNIU

We wrześniu ukaże się książka Stanisława Falkowskiego pt. Siły większe niż chaos. Tajemnica «Przedwiośnia» Stefana Żeromskiego, która opowiada o tej powieści w jej autentycznej wersji.

„Stanisław Falkowski czyta Przedwiośnie Stefana Żeromskiego z wielką wrażliwością i erudycją. Widzi w tej głośnej niegdyś powieści, a dziś spowszedniałej od lat szkolnej lekturze, rzeczy nowe, oryginalne i intrygujące. Z benedyktyńską sumiennością oraz pewną dozą interpretacyjnej brawury analizuje pojedyncze słowa i zdania utworu. Zatrzymuje się nawet nad znakami interpunkcyjnymi, w razie potrzeby sięgając nie do tekstu wydanego, ale do rękopisu. Ostrożnie i delikatnie oddziela od siebie warstwy pochodzące z różnych etapów pracy autora nad tekstem oraz elementy wprowadzone przez redaktorów i edytorów, narosłe na oryginalnym manuskrypcie Żeromskiego. Zestawia ze sobą różne, oddalone kompozycyjnie fragmenty dzieła oraz tropi liczne nawiązania do innych tekstów kultury.

Tworzy w ten sposób spójny i zarazem zdumiewający swoim uniwersalizmem klucz do lektury Przedwiośnia, napisany językiem żywym i emocjonalnym. Kluczem tym otwiera współczesnemu czytelnikowi świat myśli, diagnoz, doświadczeń i zagrożeń wspólnych całemu pokoleniu naszych rodaków, witających odrodzoną w 1918 roku Polskę.

Klucz ten czyni z nas, ludzi żyjących w XXI wieku, właściwych adresatów powieści. Spadkobierców tej samej tradycji i uczestników tej samej historii”.

Prezes Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego prof. dr hab. Kwiryna Handke

Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego objęło patronat nad książką. Wydawcą jest Oficyna Wydawnicza Volumen.

Przedwiośnie spis treści 1Przedwiośnie spis treści 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane produkty