Oficyna Wydawnicza Volumen » Albumy z historii najnowszej » Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku

Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku

Wybór i opracowanie: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

ISBN 83-7233-184-7

Liczba stron: 348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis:

……………………………………

jak trudno ustalić imiona

wszystkich tych co zginęli

w walce z władzą nieludzką

……………………………………

a przecie w tych sprawach

konieczna jest akuratność

nie wolno się pomylić

nawet o jedno

 

jesteśmy mimo wszystko

stróżami naszych braci

……………………………………

musimy zatem wiedzieć

policzyć dokładnie

zawołać po imieniu

popatrzyć na drogę

 

w miseczkę z gliny

proso mak

kościany grzebień

groty strzał

pierścień wierności

 

amulety

 

Zbigniew Herbert

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Armia Krajowa na Wileńszczyźnie po lipcu 1944 r.

Tekst i podpisy Piotr Niwiński

 

Armia Krajowa na Nowogródczyźnie po lipcu 1944 r.

Tekst i podpisy Kazimierz Krajewski

 

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”

Tekst Janusz Kurtyka, podpisy: Janusz Kurtyka, Grzegorz Wąsowski, Leszek      Żebrowski

 

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 1945–1956

Tekst Leszek Żebrowski, podpisy: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

 

Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)

Tekst Leszek Żebrowski, podpisy: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

Tekst Leszek Żebrowski, podpisy: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

 

V i VII Brygada Wileńska AK w latach 1944–1952

Tekst i podpisy: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

 

Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”

Tekst i podpisy: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

 

Lokalne organizacje i oddziały poakowskie

Tekst Leszek Żebrowski, podpisy: Kazimierz Krajewski, Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

 

Komunistyczne represje po 1944 r.

Tekst Leszek Żebrowski, podpisy: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski

Góra