Oficyna Wydawnicza Volumen » Albumy z historii najnowszej » Semper fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych

Semper fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych

Reprint

Liczba stron: 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Od redakcji

Przedmowa prof. dra Stanisława Łempickiego

Odezwa Kornela Makuszyńskiego

Program

Indeks

 

CZĘŚĆ ILUSTRACYJNA

Wstęp (Podobizny głównych wodzów i działaczy w czasie obrony Lwowa)

Odcinek I

Odcinek II

Odcinek III

Odcinek IV

Odcinek V

Wilki

Artylerja

Samochody

Pociąg pancerny

Lotnictwo

Szpitale

Redakcja

Wojsko

Poznań

Kuchnie (Akcja Hoovera)

Zniszczenia wojenne

Misje

Sztaby

Miejska Straż Obywatelska

Ochotnicza Legja Kobiet

Virtuti Militari

Cmentarz

Góra