Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » O naturze Związku Radzieckiego

O naturze Związku Radzieckiego

Autor: Edgar Morin

 

 

Liczba stron: 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Przedmowa

Wstęp: Sfinks

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

KOMPLEKS TOTALITARNY

1. To, czego nikt nie chciał (od dążeń wyzwoleńczych do totalitarnego imperium)

2. Charakter partii bolszewickiej

3. Partia↔Kościół↔Państwo

4. Monopolistyczne przywłaszczanie informacji i prawdy

5. Aparatczyk i biurokrata

6. Dwie religie w jednej

1) Od ewangelii socjalistycznej do religii partii/państwa

2) Podwójna religia ojczyzny radzieckiej

7. Policyjny kompleks koncentracyjny

8. Utajona siła

9 Społeczeństwo obywatelskie

1) Wielka piramida

2) Życiowa anarchia

3) Opór współpracujący

10. Realny totalitaryzm i urojony socjalizm

 

CZĘŚĆ DRUGA

NOWE IMPERIUM

1. Pokojowe imperium

2. Nowy imperializm

3. Dwugłowy niedźwiedź i dwugłowy orzeł

4. Hipoteza statokratyczna

5. Ogromna słabość↔ogromna siła

6. Ucieczka↔marsz naprzód

 

CZĘŚĆ TRZECIA

CZY ISTNIEJE PIĘTA ACHILLESA?

1. Historyczne ujawnienie

2. Szczeliny

3. Pęknięcie na szczycie i nadzieje wojskowe

 

CZĘŚĆ CZWARTA

ZROZUMIEĆ

1. Z biegiem lat

2. Przyszłość bez przeszłości

3. Konieczność i trudność wyjaśnienia

Góra