Oficyna Wydawnicza Volumen » Tworzenie Europy » Narodziny zachodniego chrześcijaństwa

Narodziny zachodniego chrześcijaństwa

Autor: Peter Brown

przekł. Jan Wacław Popowski

ISBN 83-7233-025-5

Liczna stron: 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Przedmowa wydawcy serii

Słowo wstępne

 

Część I

Cesarstwo rzymskie i jego upadek (A.D. 200–500)

 

1 „Prawa krajów”

2. Chrześcijaństwo i cesarstwo

3. Tempora christiana: Czasy chrześcijańskie

4. Virtutes sanctorum… strages gentium: czyny świętych… rzeź ludów

5. Na granicach: Norikum, Irlandia, Francia

 

Cześć II

Odmienne dziedzictwa (A.D. 500–750)

 

6. Reverentia, rusticitas: od Cezarego z Arles do Grzegorza z Tours

7. Biskupi, miasto i pustynia: wschodni Rzym

8. Regimen animarum – Rząd dusz: Grzegorz Wielki

9. Medicameta Paenitentiae: Kolumban

10. Chrześcijaństwo w Azji

11. „Zmiana królestw”: chrześcijanie pod islamem

12. Chrześcijaństwa północy: Irlandia i saska Brytania

13. „Mikrochrześcijaństwa”

 

Część III

Koniec starożytnego świata (A.D. 750–1000)

 

14. Kryzys obrazu: bizantyjski spór obrazoburczy

15. Zamykanie granicy: Fryzja i Germania

16. „Rządzić narodem chrześcijańskim”: Karol Wielki

17. In Gear Dagum: W niegdysiejszych czasach – północne chrześcijaństwo i jego korzenie

 

Wybrana bibliografia

 

Chronologia

 

Indeks nazw osobowych

Indeks nazw geograficznych

 

Spis map

Mapa 1. Europa Centralna i tereny przyległe, 450–1000

Mapa 2. Galia, Hiszpania i Afryka Północna, 200–700

Mapa 3. Wyspy Brytyjskie

Mapa 4. Chrześcijaństwo wschodnie

Góra