Oficyna Wydawnicza Volumen » Dzieje Śląska » Ku początkom Wrocławia, część I

Ku początkom Wrocławia, część I

Autor: Józef Kaźmierczyk

ISBN 83-85218-28-9

Liczba stron: 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

I. Ku początkom Wrocławia. Przeobrażenia w wielkości i kształcie wyspy tumskiej w IX–X w.11

II. Rozwój grodu i podgrodzia z X–XI w.

III. Port z IX(?)–X i początku XI w.

IV. Charakterystyka poziomów konstrukcyjnych (osadniczych) i inwentarza zabytków ruchomych w wykopach III, III/B, III/C, III/D

Warstwa – I poziom rolniczego zagospodarowania wyspy VIII(?)–IX/X w., 20–50 lat

Warstwa H – słupy

Warstwa G – wał grodu starszego i port, 1 połowa X w.

Warstwa F/3–4 – XXIII poziom osadniczy, 3 ćwierć X w.

Warstwa F/2 – XXII poziom osadniczy, 4 ćwierć X w.

Warstwa F/1 – XXI poziom osadniczy, X/XI w.

Warstwa E/5 – XX poziom osadniczy, 1 ćwierć XI w.

Warstwa E/4 – XIX poziom osadniczy, 1 ćwierć XI w.

Warstwa E/3 – XVIII poziom osadniczy, 2 ćwierć XI w.

Warstwa E/2 – XVII poziom osadniczy, 2 ćwierć XI w.

Warstwa E/1 – XVI poziom osadniczy, 2 ćwierć XI w.

Warstwa D – XV poziom osadniczy, połowa XI w.

Bibliografia

Zu den Anfangen von Breslau. 1. Teil. Bauwerkstatt und Wohnkultur der Dominsel vom 10. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. Zusammenfassung

Tabele (pod opaską)

Góra