Oficyna Wydawnicza Volumen » Nowa Marianna » Inteligencja w wiekach średnich

Inteligencja w wiekach średnich

Autor: Jacques Le Goff

 

 

Przekład: Eligia Bąkowska

ISBN: 83-86857-30-7

Liczba stron: 160

 

Opis:

Taniec śmierci, pod koniec średniowiecza porywający różne „stany” ku nicości, w której lubuje się wrażliwość schyłkowej epoki, pociąga często (obok królów, szlachty, duchownych, mieszczan, chłopów) i kleryka, którego nie zawsze można zaliczyć do mnichów i księży. Ów kleryk należy do rodziny, którą wydał średniowieczny Zachód: do inteligencji (…) Środowisko to pojawia się we wczesnym średniowieczu, krzewi się w miejskich szkołach wieku XII, od XIII wieku rozkwita na uniwersytetach. Oznacza tych, których zawodem jest myślenie i przekazywanie swojej myśli. To łączenie własnych rozmyślań z ich rozpowszechnianiem w formie nauczania jest cechą charakterystyczną intelektualisty. Na pewno przed epoką nam współczesną środowisko to nie było nigdy tak jasno określone i tak świadome swojej odrębności, jak w wiekach średnich.

(z Wprowadzenia)

 

Średniowieczni inteligenci (…), mniej lub bardziej świadomie, zaczęli mówić i działać jako rzecznicy sumienia. (…) Bardziej niż pożądane i konieczne jest, by tę moralną funkcję mogli i chcieli spełniać dzisiejsi intelektualiści.

(z Kilku uwag Autora do obecnego wydania)

 

Spis treści

 

Kilka uwag Autora do obecnego wydania

Przedmowa do wydania francuskiego

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

 

Wiek XII. Narodziny inteligencji

 

Część druga

 

Wiek XIII. Dojrzałość i jej problemy

 

Część trzecia

 

Od człowieka uniwersytetu do humanisty

Bibliografia

Najważniejsze daty

Góra