Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość » Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty

Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty

Autor: Stefan Orzechowski

Data wydania: 1998

Liczba stron: 200

 

Opis:

Stefan Orzechowski urodził się 27 sierpnia 1904 r. w Łodzi, jako syn Stanisława, technika włókienniczego, i Julianny z Jankowskich. Ukończył gimnazjum handlowe w Łodzi w 1923 r. Jako uczeń należał do Związku Harcerstwa Polskiego, był drużynowym i grał w piłkę nożną w Harcerskim Klubie Sportowym. W 1924 r. powołany do wojska, ukończył szkołę podchorążych rezerwy w Skierniewicach, po roku mianowany został podporucznikiem rezerwy.

W 1926 r. podjął pracę w izbie skarbowej w Łodzi, w oddziale bilansowym, i równocześnie rozpoczął studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Wolnej Wszechnicy Warszawskiej, Oddział w Łodzi. Po studiach, w roku 1929 ożenił się z Mirosławą Kowalską i przeszedł do izby skarbowej do przemysłu elektromaszynowego, do firmy Elektrobudowa S.A. Prowadził statystykę kosztów budowy maszyn (silników i transformatorów), a od 1935 r. był szefem sprzedaży w tejże firmie. Tu pracował do wybuchu wojny w 1939 r.

Wojna zastała go w 4 batalionie strzelców 10 Dywizji Piechoty, który rozbity w czasie walk, został wycofany w resztką żołnierzy w rejon Modlina, a potem Brześcia nad Bugiem, gdzie z wycofanych oddziałów miała być organizowana obrona wzdłuż Wisły i Sanu. Do żadnej obrony nie doszło, gdyż od wschodu weszła do Polski armia sowiecka i oddziały polskie otrzymały rozkaz nie wszczynania walk z Sowietami.

W nocy 17/18 września oddział dostał się do niewoli sowieckiej.

 

Spis treści:

 

Do Czytelników

 

Wstęp

Kilka słów o moim Ojcu

 

Część I

Krótka historia 5 Dywizji Piechoty: Rosja Sowiecka – Środkowy Wschód (1941-1944)

 

Część II

O Bitwie o Mone Cassino (11-18 maja 1944)

 

Część III

Działania nad Adriatykiem: Od rzeki Chienti do pozycji Gotów oraz bitwa o Ankonę (23 czerwca – 31 sierpnia 1944)

 

Część IV

Walki w Apeninie Emiliańskim: Od Pietro di Bagno do Brisighella (12 października 1944 – 5 lutego 1945)

 

Część V

Przygotowania do wiosennej ofensywy (3 marca – 7 kwietnia 1945)

 

Część VI

Bitwa o Bolonię: Od rzeki Senio do rzeki Idice (9-21 kwietnia 1945)

 

Część VII

Dalszy los żołnierzy 2 Korpusu: Italia – Anglia – Polska

 

Wykaz źródeł

Góra