Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » Historia Ukrainy. XX w.

Historia Ukrainy. XX w.

Autor: Tadeusz Andrzej Olszański

 

ISBN: 83-85218-50-5

Liczba stron: 352

 

Opis:

Tadeusz Andrzej OLSZAŃSKI (ur. 1950 r.) jest z wykształcenia prawnikiem. Jego zainteresowania zawodowe zostały jednak od lat zdominowane szeroko rozumianą problematyką ukraińską. Zajmuje się zarówno analizami jak i publicystyką. Współpracował m.in. z „Res Publiką”, „Obozem”, „Slavia Orientalis”, „Kresami”, „Wiarą i Odpowiedzialnością”. Jest także poetą.

Książka przedstawia najnowsze dzieje Ukrainy począwszy od roku 1900 – która to data wyznaczona została arbitralnie – do końca roku 1991. Nastąpił wówczas koniec epoki, trwającej od upadku ukraińskiej państwowości kozackiej, rozpoczęła się zaś nowa, której opis w kategoriach historycznych długo jeszcze nie będzie możliwy. W tak określonych ramach czasowych mieści się decydujące przebudzenie narodowe Ukraińców na początku stulecia, a następnie trzy kolejne próby osiągnięcia niepodległości, z których dopiero trzecia, a pierwsza bezkrwawa, uwieńczona została sukcesem.

Praca nie jest dziełem naukowym, lecz popularnym zarysem. Zasadniczy wykład poprzedzony został krótkim wglądem w daw­niejsze dzieje Ukrainy, skupionym na ich interpretacji, bowiem dotychczas właśnie ta sfera ulegała silnym zafałszowaniom poprzez bezkrytyczne przejmowanie poglądów historiografii rosyjskiej.

Wśród aneksów Czytelnik znajdzie również zarys dziejów wspól­noty polskiej na Ukrainie.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

I Od Rusi do Ukrainy

II U schyłku imperiów

III Między Rosją czerwoną a białą

IV Wojna o Lwów

V W obliczu zagłady

VI Cudza demokracja

VII Wobec dwóch okupantów

VIII Powolne odrodzenie

IX Skrzywdzeni i zapomniani

X Od Czarnobyla do niepodległości

Zakończenie

Aneks I – Ukraińskie symbole narodowe

Aneks II – Polacy na Ukrainie

Biogramy czołowych przywódców ukraińskich

Organizacje ukraińskie, których skróty wymieniono w teście

Przewodnik Bibliograficzny

Indeks osobowy

Indeks nazw geograficznych

Góra