Oficyna Wydawnicza Volumen » Nowa Marianna » Historia starości. T. 2. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur

Historia starości. T. 2. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur

Autor: Jean-Pierre Bois

 

Tłumaczenie: Katarzyna Marczewska

Koedycja: Wydawnictwo Marabut

Rok wydania: 1996

ISBN: 83-85218-25-5

Liczba stron: 326

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis:

Druga część opowieści o starych ludziach, dotycząca czasów nowożytnych (pierwsza to Georgesa Minoisa „Historia starości. Od antyku do renesansu), jest przesycona głębokim humanizmem.

Literatura, sztuka, nauka, dane statystyczne, prywatna korespondencja, przepisy, gazety – oto lawina źródeł, nad którymi autor umiejętnie panuje, przeprowadzając wnikliwą analizę wpływu przemian społecznych na los starych ludzi.

Bogata dokumentacja i panoramiczne tło historii pozwalają nadać całości godną podkreślenia ciągłość, wielką spójność, a także tym lepiej ukazać, jak mocno problem starych ludzi wiąże się z szeroko pojętym kontekstem kulturowym.

W dobie nieustannego przedłużania się życia dzieło to jest szczególnie ważne.

Góra