Oficyna Wydawnicza Volumen » Tworzenie Europy » Europa oświecenia

Europa oświecenia

Autor: Ulrich im Hof

 

przekł. Małgorzata Łukasiewicz

ISBN 83-85218-71-8

Liczba stron: 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

l. Epoka

Oświecenie i nowe światło

Oświecenie na tle XVIII wieku

 

2. Społeczeństwo w toku przemiany

Świat monarchów

Szlachta

Duchowieństwo

Mieszczaństwo

Chłopstwo

Lud

 

3. Europa i jej państwa

Bieg świata

Monarchie i republiki dawnego porządku

Kosmopolityzm ponad państwami

 

4. Filary oświecenia

Stowarzyszenia

Akademia

Salon

Towarzystwa czytelnicze

Ekonomiczne stowarzyszenia użyteczności publicznej

Stowarzyszenia rolniczo-ekonomiczne

Wolnomularze

Stowarzyszenia w ruchu oświeceniowym

Czasopisma i książki

 

5. Utopia i reforma

„Ulepszanie i marzenia”

Filozofia i filozofowie filozoficznego stulecia

Racjonalne chrześcijaństwo

Prawo natury, droga do praw człowieka

Polityka i rządy

Ekonomia, etos pracy, wolność gospodarcza

Nauki przyrodnicze – medycyna – technika

Wychowanie – szkoła – oświecenie ludu

Cnota i patriotyzm

 

6. Wielkie otwarcie na świat

 

7. Emancypacja

Emancypacja polityczno-społeczna

Emancypacja Żydów

Dyskusja o roli płci: na drodze do emancypacji kobiet

 

8. Radykalizacja oświecenia i opór

Radykalne oświecenie

Odgórne oświecenie

Wczesny romantyzm jako duch antyoświeceniowy

Reakcja politycznego tradycjonalizmu

 

9. Droga do XIX wieku

Nacjonalizm zamiast kosmopolityzmu

Od oświecenia do rewolucji

Bibliografia

Chronologia

Indeks


Góra