Oficyna Wydawnicza Volumen » Seria Czarna » Antropologia widowiska

Antropologia widowiska

Autor: Victor Turner

 

Przekład: Małgorzata i Jacek Dziekanowie

ISBN 978-83-7233-121-2

Liczba stron: 288

 

Opis:

Victor Turner (1920–1983) wybitny reprezentant antropologii brytyjskiej. Uznanie w świecie nauki przyniosła mu opublikowana w 1957 monografia afrykańskiego plemienia Ndembu Schism and Continuity in an African Society, wynik prowadzonych przez V. Turnera kilkuletnich badań terenowych. Sformułowaną w tym dziele koncepcję tzw. dramatów społecznych V. Turner z powodzeniem rozwija w kolejnych publikacjach: The Forest of Symbols (1967; wyd. polskie w przekł. A. Szyjewskiego Las symboli…, Nomos, Kraków 2006), The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969, uważane za jedno z fundamentalnych dzieł antropologii symbolicznej), Dramas, Fields, and Metaphors (1974; wyd. polskie w przekł. W. Usakiewicza: Gry społeczne, pola i metafory… WUJ, Kraków 2005), From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (1982; wyd. polskie w przekł. M. i J. Dziekanów: Od rytuału do teatru…, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2007) i wydane już po śmierci Autota The Anthropology of Performance (1987), którego pierwsze polskie wydanie czytelnik ma właśnie w ręku – należą do kanonu literatury antropologicznej.

 

Spis treści

 

Wstęp, Richard Schechner

 

Ostatni projekt Victora Turnera

 

Obrazy i refleksy

 

Dramaty społeczne a brazylijska umbanda

 

Antropologia widowiska

 

Zazdrość Rokujo

 

Karnawał w Rio: Dramat dionizyjski w społeczeństwie modernizującym się

 

Odgrywanie etnografii (wraz z Edi Turner)

 

Ciało, mózg, kultura

 

Wybrana bibliografia

Góra