Oficyna Wydawnicza Volumen » Średniowiecze » Zakon krzyżacki

Zakon krzyżacki

Autor: Hartmut Boockmann

 

Przekład: Robert Traba

ISBN 83-916989-6-3

Liczba stron: 236

 

Opis:

Witold, największy z książąt litewskich u schyłku XIV wieku, chrzcił się łącznie pięć razy, na przemian w obrządku łacińskim i prawosławnym, a między jednym a drugim chrztem powracał na czas jakiś do pogaństwa, w zależności od sytuacji.

Krzyżakom było to całkiem na rękę. Zdążyli nabrać doświadczenia w narzucaniu swego panowania pod hasłem walki z poganami i metodą wypraw krzyżowych. Czasami, co prawda, te metody obracały się przeciwko nim, na przykład kiedy król polski w roku 1355 wezwał Krzyżaków do udziału we własnej wyprawie przeciw poganom, a następnie oskarżył ich przed papieżem o to, że odmówili. Zakon nie mógł postąpić inaczej, pomógłby bowiem swojemu przeciwnikowi rosnąć w siłę. zarazem jednak nie mógł w ten sposób usprawiedliwić swojej odmowy. Tłumaczenie takie zakładałoby wszak, że swoje pruskie państwo stawia na równi z innymi państwami, a tego nie chciał. Chciał wykorzystywać krucjaty i walkę z poganami jako sposób rozbudowywania własnej potęgi.

(fragment książki)

 

Książka Boockmanna przedstawia dzieje Zakonu Krzyżackiego od czasu jego powstania w wieku XII. Szczegółowo opisuje ewolucję tego zgromadzenia rycerskiego, które początkowo opiekowało się pielgrzymami w Ziemi Świętej, by kilka wieków później stworzyć w Europie Środkowej samodzielne państwo. Autor poświęcił także wiele uwagi obecności Zakonu w polskiej i niemieckiej świadomości historycznej.

Hartmut Boockmann (zm. 1998) – mediewista, profesor uniwersytetów w Kolonii, Berlinie i Getyndze, autor wielu prac z zakresu historii średniowiecza, a także historii idei i nauk pomocniczych historii.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Początki zakonów rycerskich i zakonu krzyżackiego w Ziemi Świętej

Początki zakonu krzyżackiego w Rzeszy

Początki tworzenia władztwa terytorialnego w Prusach

Podbój Prus

Nowe osadnictwo w Prusach

Zakon krzyżacki a Polska w XIV wieku

Krzyżackie krucjaty przeciw Litwinom

Zakon krzyżacki a unia polsko-litewska

Wewnętrzne struktury państwa krzyżackiego w Prusach w XIV i na…

Zakon krzyżacki w XV wieku

Dzieje zakonu krzyżackiego od XVI wieku

Zakon krzyżacki w historiografii i świadomości historycznej XIX i XX wieku

Informacje o źródłach i literaturze przedmiotu

Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego

Indeks nazwisk

Indeks nazw geograficznych

Pamięci Hartmuta Boockmanna

Góra