Oficyna Wydawnicza Volumen » Dzieje Śląska » Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośrdniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośrdniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Autor: Krzysztof Jaworski

 

ISBN 83-85218-11-4

Liczba stron: 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

I. Wstęp

II. Surowiec

III. Przedmioty z kości i poroża

A. Przedmioty wyprodukowane w pracowniach rzemieślniczych oraz ich naśladownictwa wykonane sposobem domowym

Grzebienie i pochewka grzebienia

Okładziny ozdobne

Grzebienie tkackie

Pionki gier planszowych

Narzędzia pisarskie (rylce-stylusy, kałamarze)

Oprawki rogowe

Krępulec wędzidła

Rękojeści i dolne okucie lasek

Łyżka kościana

Figurka główki ptaka

Plakietka z kości słoniowej

B. Przedmioty powstałe w ramach przydomowej działalności produkcyjnej

Kolce kościane i rogowe

Szydełka

Igły kościane

Iglice kościane

Grociki z kości ryb

Zgrzebło rogowe

Przęśliki, paciory kościane

Hetki

Instrumenty muzyczne dęte (piszczałki, gwizdek)

Łyżwy kościane

Kości do gry

Wisiorki kościane

Kółeczka kościane

Przedmioty nie określone

IV. Odpady produkcyjne

V. Zakończenie

Bibliografia

Knochen-, Horn- und Geweiherzugnisse in der Kultur der Dominsel in Breslau (Wrocław) im fruhen Mittelalter. Zusammenfassung

Tablice

Góra