Oficyna Wydawnicza Volumen » Alfa i Omega » Rycerstwo w średniowiecznej Francji

Rycerstwo w średniowiecznej Francji

Autor: Jean Flori

ISBN 83-903924-3-7

Liczba stron: 182

Opis:

Seria alfa omega, której kolejny tom trafia właśnie na rynek księgarski, jest przedsięwzięciem wydawniczym o charakterze encyklopedyczno-edukacyjnym. Każdy tom z serii poświęcony jest innemu zagadnieniu z szeroko rozumianej dziedziny nauk humanistycznych.

Wśród autorów alfy omegi znajdują się najwybitniejsi europejscy specjaliści z zakresu historii, filozofii, antropologii kultury, religioznawstwa.

Przedstawione w zwięzłej formie autorskie opracowania poszczególnych haseł-tematów składają się na swego rodzaju kompendium współczesnej humanistyki. Książki niniejszej serii adresowane są do najszerszego grona czytelników zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

I. Rycerstwo klasą społeczną?

1. Problemy ze słownictwem

2. Od wasalstwa do feudalizmu

3. Arystokracja czy szlachta?

4. Szlachta a rycerstwo

5. Od rycerstwa do szlachectwa?

6. Od szlachectwa do rycerstwa

 

II. Rycerstwo, elitarna konnica

1. Karolińska konnica

2. Epoka postkarolińska

3. Narodziny rycerstwa

4. Ewolucja uzbrojenia

5. Ewolucja taktyki

6. Przestarzałe rycerstwo?

 

III. Wojna i turnieje

l. Wojna i bitwa

2. Rycerstwo na wojnie

3. Turnieje

4. Ewolucja turniejów

 

IV. Kościół, wojna i wojownicy

1. Dominująca ideologia

2. Kościół a wojna

3. Kościół a wojownicy

4. Sakralizacja wojny

5. Kościół, książęta i pokój

 

V. Pasowanie na rycerza

1. Przekazanie broni

2. Rycerstwo a liturgia

3. Historia a epopeja

 

VI. Świeckie wartości rycerstwa

1. Wzór rycerstwa

2. Literatura epicka

3. Dworność a rycerstwo

4. Miłość a społeczeństwo

 

VII. Mity i ozdoby rycerstwa

1. Mity rycerskie

2. Zakony rycerskie

 

Podsumowanie

Bibliografia

Góra