Oficyna Wydawnicza Volumen » Seria Czarna » Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa

Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa

Autor: Jurij Drużnikow

 

Przekład: Franciszek Ociepka, Maria Putrament

ISBN 83-7233-032-8

Liczba stron: 284

 

Opis:

Jurij Drużnikow (ur. w 1933 r. w Moskwie) – pisarz i historyk. Absolwent Moskiewskiego Instytutu Pedagogicznego, wykładowca historii Rosji i Związku Sowieckiego. Dziennikarz, były redaktor działu w „Moskiewskim Komsomolcu”. Autor ośmiu książek i dwóch sztuk opublikowanych w Związku Sowieckim. Członek związku pisarzy w ZSRR.

Prześladowany przez KGB, pozbawiony możliwości druku i wystąpień publicznych, po zorganizowaniu w Moskwie w 1987 r. „jubileuszowej” wystawy „Dziesięciolecie wykluczenia pisarza z literatury radzieckiej” otrzymał zezwolenie na wyjazd z kraju.

Jest autorem wydanych na Zachodzie nowel i powieści. Ponadto publikuje artykuły i eseje w „Washington Post”, „New York Times”, „Russkaja Mysl”, „Nowoje Russkoje Słowo” i innych czasopismach. Honorowy członek PEN-Clubu i trzeci – obok Aksjonowa i Brodskiego – pisarz rosyjski, który wykłada na amerykańskich uniwersytetach (University Of California, Davis).

Autorowi Rosyjskich mitów nie chodzi o „wielkie” mity bolszewizmu, jak mit komunistycznego raju na ziemi czy zwycięskiego proletariatu jako klasy panującej. Koncentruje się na obserwacji mitologii pomocniczej, przekaźników, którymi do powszechnej świadomości sączą się treści wartości i nakazy mitów głównych. Analizując poszczególne wytwory sowieckich fabryk mitów wytrwale tropi ich laboratoria. Wie, że tędy właśnie – poprzez ujawnienie warsztatu mitotwórstwa – wiedzie droga ku uwolnieniu zbiorowej wyobraźni od brzemienia fałszu.

 

Spis treści

 

Wstęp (Alicja Wołodźko-Butkiewicz)

Na tropie czerwonych mitów. O eseistyce Jurija Drużnikowa

 

Część I Rosyjskie mity

 

Od autora

 

„Z Puszkinem na przyjacielskiej stopie”

 

Sto trzynasta miłość poety

Rozbieżność zdań

Paradoksy konkurów

Pierwszy eksperyment w biurze matrymonialnym

„Małżeństwo kastruje duszę”

Oboje nieszczęśliwi

Jej ideał d’Anthes; rozwód

Natalia plus Mikołaj

Drugi eksperyment w biurze matrymonialnym

Narodziny mitu

Puszkin, Stalin i inni poeci

Tajemnica wiejskiego cmentarza

Początek jego końca

Jak umierał

Przez śmierć do nieśmiertelności

Pośmiertne harce

Bogini stepów

Los Trifonowa

Dwie drogi za granicę

Szkoła przetrwania; zapłata za sukces?

Spotkanie w Ameryce

 

Część II Pawlika Morozowa wyniesienie na ołtarze

 

l. Niebezpieczny temat

2. Uczestnicy wydarzeń

3. Sąd na scenie

4. Jak syn doniósł na ojca

5. Inne wielkie czyny Morozowa – na papierze i w życiu

6. Czy Pawlik był pionierem?

7. Rodzina jako organizacja terrorystyczna

8. Pośmiertna rehabilitacja niewinnych

9. Kto zabił?

10. Mit: wzór nowego człowieka

11. Twórcy i ofiary „heroizncji” Pawlika

12. Chwała donosicielom!

13. Ilu było Pawlików?

14. Pawlik Morozow i towarzysz Stalin

15. Pielgrzymki do Giernsimówki

16. Donosić czy nie donosić? Oto jest pytanie

 

Bibliografia

Góra