Oficyna Wydawnicza Volumen » Tworzenie Europy » Rewolucje europejskie 1492–1992

Rewolucje europejskie 1492–1992

Autor: Charles Tilly

Przekł. Elżbieta Żelazna

ISBN 83-86857-38-2

Liczba stron: 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Przedmowa wydawcy serii

 

Słowo wstępne

 

l. Konflikt, przewrót i rewolucja

Powrót rewolucji

Sytuacje rewolucyjne

Przełom rewolucyjny

Nowe rozumienie rewolucji

 

2. Przeobrażenia Europy

Zmiany po roku 1492

Od rozbicia feudalnego do scentralizowanych państw narodowych

Zmiany form konfliktu

Typy sytuacji rewolucyjnych

Konsolidacja, nacjonalizm i rewolucja

Akcja zbiorowa, bunt i rewolucja

 

3. Rewolucje, rebelie i wojny domowe w Niderlandach i gdzie indziej

Ojczyzna rewolucji mieszczańskiej

Konflikty polityczne w Niderlandach

Od południowych Niderlandów do Belgii

Wojowniczy Holendrzy

Klasyfikacja rewolucji niderlandzkich

Rewolucje iberyjskie

Bałkany i Węgry

Porównania, związki, konkluzje

 

4. Wyspy Brytyjskie

Pierwsze spotkania z rewolucją

Walki o władzę

Sto dziesięć lat pod znakiem rewolucji

Hipotetyczne rewolucje

Stępione ostrze rewolucji

 

5. Francja i inne Francje

Bretończycy kontra Francuzi

Protestanci przeciw katolikom

Wojna, podatki i sytuacje rewolucyjne

Wojna domowa i represje

Próby konsolidacji państwa

Procesy rewolucyjne

Transformacja systemu rządów

Opór, kontrrewolucja i terror

Gdyby inny był bieg historii

Reżimy porewolucyjne

Charakter rewolucji francuskich

 

6. Rosja i jej sąsiedzi

Powstanie Rosji

Rosjanie a Polacy, Litwini i Tatarzy

Czas wojen i buntów

Wiek konsolidacji

Inne oblicza rewolucji

Rewolucja roku 1905

Jeszcze dwie rewolucje

Konsolidacja a rozpad imperium

 

7. Rewolucje wczoraj, dziś i jutro

Początek końca?

Kanon rewolucji

Pięć wieków rewolucji

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk i nazw geograficznych

 

Spis tabel, spis rysunków

Góra