Oficyna Wydawnicza Volumen » Dzieje Śląska » Regesty śląskie, tom IV (1358–1359)

Regesty śląskie, tom IV (1358–1359)

ISBN 83-85218-41-6

Liczba stron: 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Wykaz skrótów

Regesty

Indeks nazw osobowych i miejscowych

Góra