Oficyna Wydawnicza Volumen » Kanon Literatury Podziemnej » Rachunek naszych słabości

Rachunek naszych słabości

Autor: Andrzej Kijowski

ISBN 978-83-7233-202-8

Liczba stron: 240

 

Opis:

Pomysł serii wydawniczej zawierającej książki wydane w latach Polski Ludowej w obiegu pozacenzuralnym oceniam jako znakomity. Podziemny ruch wydawniczy był wielkim dziełem polskiej inteligencji: autorów, wydawców, redaktorów, drukarzy – i stanowi trwały wkład w polską kulturę. Nie tylko tamtych lat, ale także dzisiejszą – i zasługuje na trwałą pamięć. Tak pomyślana seria ma właśnie ją podtrzymywać, a wiedząc o tym niezwykle ważnym dokonaniu rozpowszechniać (…) Projekt serii obejmuje pozycje najwybitniejsze i najważniejsze.

Michał Głowiński

Kanon Literatury Podziemnej – seria 23 książek najwybitniejszych bądź najbardziej znamiennych– upamiętnia niezwykłe zjawisko społeczne, jakim w latach 70. i 80. Ubiegłego wieku stała się polska rewolucja bibuły. Tzn. chce upamiętnić słowo wyrywające się z pęt cenzury, cudownie rozmnożone, wolne i przyśpieszające swym niepowstrzymanym impetem upadek PRL-u.

Wysokonakładowe reedycje książek jeszcze ćwierć wieku temu oficjalnie zakazanych to niepowtarzalna okazja, żeby utrwalić w świadomości współczesnych Polaków obraz „drugiego obiegu” jako wspólnoty mieniącej się odcieniami, wspólnoty poszukiwań i sporów, umysłowo swobodnej i estetyczne zróżnicowanej. Poezja, nowelistyka, rozmaite odmiany powieściopisarstwa, proza dokumentu osobistego, esej, felieton, pamflet i satyra – bez mała wszystkie główne gatunki literackie są w Kanonie reprezentowane.

Tomasz Burek

 

Spis treści

 

O Kanonie (Tomasz Burek)

Przedmowa

Pisarz i urząd

Rachunek naszych słabości

Koniec albo początek wielkiego terroru

Literatura a nacjonalizm (odpowiedź na ankietę)

Niemcy, Polacy i inni

Czechosłowacja

1918–1978

Ethos społeczny literatury polskiej

Literatura i kryzys

Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku?

O resentymentach

Rozterki Polaków

Krypta św. Leonarda

„Idee, nie szkielety”

Ja

Notatnik ze współczesności

Andrzej Kijowski – biografia (Zofia Beszczyńska)

Góra