Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » Publikacje z prawej strony

Publikacje z prawej strony

Wybór artykułów: Jan Wojciech Wingralek

Rok wydania: 2005
Liczba stron: 351
Opis: 
Książka zawiera ponad 300 reprintów artykułów z codziennych gazet, tygodników i miesięczników z ostatniego piętnastolecia.

Góra