Oficyna Wydawnicza Volumen » Historia Najnowsza » Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim

Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim

Autor: Marek Wierzbicki

Rok wydania: 2000

Stron: 336

Format: zwężone B5

Oprawa: miękka

Opis:

Przedstawienie stosunków polsko-białoruskich w latach 1939-1940 na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej okupowanych przez ZSRR. Chodzi przy tym o przedstawienie relacji pomiędzy Polakami a Białorusinami na szczeblu lokalnym, a więc wsi, gminy czy powiatu. Specyfika stosunków polsko-białoruskich polegała na tym, że podziały narodowościowe nakładały się tutaj na podziały społeczne. Tak więc zamożność i bieda – zwłaszcza w relacjach pomiędzy ziemiaństwem a chłopami – często pokrywały się tam z przynależnością narodowościową: polską lub białoruską. Rządy sowieckie przyniosły radykalną zmianę w położeniu ludności polskiej i białoruskiej, niejako odwracając – szczególnie w pierwszym okresie – ich dotychczasowe role. Warunkowało to odmienną ocenę polityki sowieckiej.

Góra