Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej

Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej

ISBN: 83-86857-88-9

Liczba stron: 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Kazimierz Wóycicki,

Wstęp

Andrzej Paczkowski,

Czy historycy dokonali „obrachunku” z PRL?

Zbigniew Gluza,

Pozory obrachunku

Barbara Szacka,

Transformacja społeczna a świadomość historyczna

Tomasz Żukowski,

Świadomość historyczna Polaków w połowie lat dziewięćdziesiątych

Krystyna Kersten,

Ofiary czy współwinni?

Andrzej Friszke,

Polacy – ofiary historii czy współwinni tragediom?

Włodzimierz Borodziej,

Podobne czy różne przypadki odpowiedzialności totalitaryzmy rodzimy i narzucony – nazizm i sowietyzm w Niemczech?

Adam Krzemiński,

Psychospołeczne aspekty dekomunizacji w byłej NRD

Marcin Kula,

Jakiej historii Polacy potrzebują?

Antoni Mączak,

Jakiej syntezy historii potrzebują Polacy?

Góra