Oficyna Wydawnicza Volumen » Seria Czarna » Od rytuału do teatru

Od rytuału do teatru

Autor: Victor Turner

 

Przekład: Małgorzata i Jacek Dziekanowie

ISBN 83-723-044-1

Liczba stron: 152

 

Opis:

Victor Turner (1920–1983) – wybitny reprezentant antropologii brytyjskiej, uczeń Edmunda Leacha i Maxa Gluckmana. Uznanie w świecie nauki przyniosła mu opublikowana w 1957 roku monografia afrykańskiego plemienia Ndembu Schism and Continuity in an African Society, wynik prowadzonych przez Turnera kilkuletnich badań terenowych. Sformułowaną w tym dziele koncepcj tzw. dramatów społecznych Turner z powodzeniem rozwijał w kolejnych publikacjach. dzieła The Forest od Symbols (1967), The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969, uważane za jedno z fundamentalnych dzieł antropologii symbolicznej), Deamas, Fields, and Metaphors (1974), From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (1982) i wydane pośmiertnie The Anthropology of Performance (1987) należą do kanonu literatury antropologicznej.

 

*

 

W czterech zamieszczonych w niniejszym tomie studiach czytelnik otrzymuje referat wszystkich najważniejszych koncepcji Victora Turnera: dramatów społecznych, teatralności obrzędu i związków między dramatem społecznym a dramatem scenicznym, liminalności kultur plemiennych i liminoidalności kultury współczesnej – które wraz z Turnerowską koncepcją antystruktury i doniosłym wkładem Turnera w koncepcję tzw. teatru życia codziennego – w zasadniczy sposób wytyczyły kierunki rozwoju współczesnej humanistyki.

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Od liminalności do liminoidalności w zabawie, przepływie i rytuale

 

Dramaty społeczne i opowieści o nich

 

Dramatyczny rytuał i rytualny dramat

 

Przedstawienie w życiu codziennym, życie codzienne w przedstawieniu

Góra