Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » Nasi w Sejmie i w Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności

Nasi w Sejmie i w Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności

Liczba stron: 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Od wydawcy

Konstytucja o Sejmie i Senacie

Sejm

Prezydium Sejmu

Sekretarze Sejmu

Prezydium OKP

Posłowie z listy „Solidarności”

Stałe Komisje Sejmowe

Senat

Prezydium Senatu

Sekretarze Senatu

Senatorowie z listy „Solidarności”

Stałe Komisje Senackie

Wykaz skrótów

Góra