Oficyna Wydawnicza Volumen » Seria Czarna » Nadużycie rozumu

Nadużycie rozumu

Autor: Friedrich August von Hayek

 

Przekład: Zygmunt Siembierowicz

ISBN 83-7233-003-4

Liczba stron: 230

 

Opis:

Friedrich August von Hayek (1899–1992) Ekonomista austriacki, profesor uniwersytetu w Chicago (1952–62) i we Fryburgu Bryzgowijskim (1962–68). Przedstawiciel tzw. nowej szkoły wiedeńskiej; zwolennik liberalizmu, przeciwnik interwencji państwa w gospodarkę.

Autor książek: The Pure Theory of Capital (1941), Droga do niewolnictwa (1944, wydanie polskie 1974), Individualism and Economic Order (1948), Konstytucja wolności (1960, polskie wydanie poza cenzurą Wers Warszawa-Wrocław 1987), The Fatal Conceit (1988). W 1974 roku, wraz z G. Myrdalem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Nadużycie rozumu jest fascynującą pracą z zakresu filozofii nauki i historii idei. Pokazuje, że nowożytny racjonalizm, który jest podstawą sukcesów nauki i techniki, występuje również w wynaturzonej postaci scjentyzmu, prowadzącego prostą drogą do zniewolenia człowieka, a jego kulminacją jest obłędny pomysł uszczęśliwienia całej ludzkości zwany socjalizmem.

Pierwszy polski przekład tej pracy Friedricha Augusta von Hayeka ukazuje się dokładnie w pół wieku po jej opublikowaniu w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Spis treści

 

Przedmowa do wydania niemieckiego (1959)

Przedmowa do wydania amerykańskiego (1952)

 

Część I

Scjentyzm a badanie zjawisk społecznych

1. Wpływ nauk przyrodniczych na nauki społeczne

2. Problem i metoda w naukach przyrodniczych

3. Subiektywny charakter danych w naukach społecznych

4. Metoda indywidualistyczna a metoda „kompozytywna” w naukach społecznych

5. Obiektywizm podejścia scjentystycznego

6. Kolektywizm podejścia scjentystycznego

7. Historyzm podejścia scjentystycznego

8. „Celowe” twory społeczne

9. „Świadome” kierowanie a rozwój Rozumu

10. Inżynierowie i planiści

 

Część II

Kontrrewolucja w nauce

11. L’École polytechnique – źródło scjentystycznej hybris

12. Henri de Saint-Simon – „accoucheur d’idées”

13. Saint-Simon i Comte – fizyka społeczna

14. Enfantin i saintsimoniści – religia inżynierów

15. Wpływ saintsimonistów

16. Comte i spadkobiercy – socjologia

 

Część III

Comte i Hegel

17. Comte i Hegel

 

Literatura cytowana i przywoływana

Góra