Oficyna Wydawnicza Volumen » Poza seriami » Komendant Wilk. Z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej

Komendant Wilk. Z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej

Autor: Krzysztof Tarka

 

 

Liczba stron: 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I. Dzieciństwo i młodość (1895–1918)

 

ROZDZIAŁ II. W wojsku polskim (1918–1939)

 

ROZDZIAŁ III. Początki konspiracji na Wileńszczyźnie (1939–1941)

 

ROZDZIAŁ IV. Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (1941–1943)

 

ROZDZIAŁ V. Operacja „Ostra Brama” (1944)

 

ROZDZIAŁ VI. Ostatnie lata (1944–1951)

 

BIBLIOGRAFIA

Góra