Oficyna Wydawnicza Volumen » Dzieje Śląska » Kamień w kulturze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach X–XIII

Kamień w kulturze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach X–XIII

Autor: Józef Kaźmierczyk

 

ISBN 83-85218-00-3

Liczba stron: 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Przedmowa

I. Wstęp

II. Charakterystyka zbioru

III. Techniki obróbki kamienia

IV. Stratygrafia i chronologia wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych w wykopach I-II, III, IIIA/1-3, IIIB, IIIC, IIID na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu z lat 1972–1979 i 1983–1989

V. Elementy katedry i narzędzia związane z jej budową

1.         Tynk

2.         Płyty posadzkowe i dekoracyjne

3.         Płyta grzewcza

4.         Ikony

5.         Tabliczki do pisania

6.         Kostki mozaiki

7.         Naczynia kamienne

8.         Stół

9.         Mensa

10.       Noże kamienne do przecierania (cięcia) skał

11.       Toczydła

12.       Instrumenty pomiarowe

VI.    Przedmioty użytku codziennego

1. Paciorki, półfabrykaty paciorków, kamienie szlifierskie z kryształu górskiego do obróbki paciorków i zawieszki

2. Kamienie szlifierskie i polerskie

3.  Osełki

4.  Płyty do pieczenia

5.  Gładziki do wygładzania skór zwierzęcych

6.  Żarnowce

7. Rozcieracze

8.  Stępy

9.  Kamienie polerskie i polersko-szlifierskie

10.         Ciężarki do sieci

11.         Podkładki

12.         Pokrywa pieca kopułkowego

13.         Kamienie ścierne do pielęgnacji rąk i nóg oraz masażu

14.         Kowadła

15.         Przęśliki

16.         Krążki

17.         Surowiec szklarski

18.         Kulki i krążki do gry i wahadełka

19.         Modele jaj

20.         Przedstawienia zwierzęce

21.         Okrawki i odpady oraz ułamki wyrobów o nie rozpoznanym przeznaczeniu

VII.   Pierwszy kościół katedralny. Wpływ budowniczych na rozwój technik rzemieślniczych, budowlanych i innych przejawów kultury Wrocławia od schyłku X wieku po rok 1038

Bibliografia

Zusammenfassung

Góra