Oficyna Wydawnicza Volumen » Literatura faktu » Historia nie jedyna. Opowiadanie lwowskie

Historia nie jedyna. Opowiadanie lwowskie

Autor: Maria Konieczna

 

ISBN 83-85218-16-5

Liczba stron: 84 (w tym 10 stron ilustracji na końcu książki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

3 Sen Mani

8 U babki Klimy

14 Lata szkolne

19 Pierwszy cios

25 Prawda

29 Na Tokarzewskiego

35 Pogromy

42 Gniazdo pod niebem

46 Wolność

52 Gdzie są młodzi z tamtych lat?

63 Lwowskie dzieci idą tułać się po świecie

72 U kresu

Góra