Oficyna Wydawnicza Volumen » Albumy z historii najnowszej » Droga do niepodległości Solidarność 1980–2005

Droga do niepodległości Solidarność 1980–2005

ISBN 83-7233-187-1

Liczba stron: 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Lech Wałęsa                                     Solidarność w czasach walki i wolności

Marian Krzaklewski                          Historia kołem się toczy

Janusz Śniadek                                 Pokolenie spełnionych marzeñ

Andrzej Paczkowski                          Wstęp

 

Karnawał

Antoni Dudek                                   Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”
(1980–1981)

Jan Żaryn                                         Kościół wobec NSZZ „Solidarność”
(1980–1981)

Sławomir Cenckiewicz                      Powstrzymać powódź kontrrewolucji

 

Konspira

Grzegorz Majchrzak                         Obóz władzy w stanie wojennym

Henryk Głębocki                                        Dzieje „Solidarności” w podziemiu
(1981–1989)

Marek Lasota                                   Polski Kościół od 13 grudnia do Magdalenki

Kalina Zalewska                               Kultura w stanie wojennym na przykładzie likwidowanych związków twórczych

Jarosław Szarek                               Zachód wobec stanu wojennego

Ryszard Terlecki                               Wojenna codzienność

 

Wolność

Antoni Dudek                                   Dzieje obozu solidarnościowego w III
Rzeczpospolitej (1989–2005)

Bernadeta Waszkielewicz-Glica        Być związkiem w trudnych czasach

Jarosław Gowin                               Polska po Janie Pawle II

Hasła

Słownik biograficzny

Przypisy

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Spis treści

Góra