Oficyna Wydawnicza Volumen » Seria Czarna » Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie

Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie

Autor: Joanna Salamon

 

ISBN 83-7233-114-6

Liczba stron: 380

 

Opis:

Poeci czytają poetów. Czytają intensywnie, bardzo uważnie. Nie raz, nie dwa. Wsłuchuj się. Zwłaszcza w poezję tych najbliższych sobie i tych spod przeciwnego znaku. Zapamiętują to, co dla nich najważniejsze, z czym się identyfikują. I to, co najbardziej ich dotyka, boli, budzi zasadniczą niezgodę. Te wersety zapadają w pamięć jednych i drugich, krążą w poetyckim krwiobiegu jak białe i czerwone krwinki.

A potem, gdy piszą wiersz, to te zapamiętane wersy, potrzebne w danym momencie, zaczynają błyskać na ekranie pamięci. Poeta sięga po nie, wpisuje je w swój własny wiersz, w którym zaczynają pełnić rolę aluzji, cytatów, bądź kryptocytatów. I poeta niekoniecznie musi pamiętać, z którego wiersza danego poety to wziął, choć niewykluczone, że pamiętał może. Najważniejszy jest dla niego ich ton, wymowa, przesłanie. natomiast wysłuchać i zlokalizować te nawiązania – to rzecz czytelnika, badacza.

 

Pierwszoplanowymi uczestnikami opisywanego przez Joannę Salamon tajemnego dialogu są: Mickiewicz, Słowacki, Gombrowicz, Miłosz, Herbert. Postacią, wokół której skupia się ukryta rozmowa – Wielki Mistrz poezji polskiej, Jan Kochanowski. W jej toku krystalizują się dwa nieformalne stronnictwa – żywioł „lechickich”, „koroniarski” (Kochanowski, Słowacki, Gombrowicz, Herbert) ściera się z opcją „litewską” (Mickiewicz, Miłosz). Książka podzielona została na dwadzieścia cztery rozdziały, z których każdy jest faktycznie rozbudowaną medytacją o literaturze polskiej. Jego temat zarysowuje zawsze jeden z wierszy autora Pana Cogito. Opisując Herberta jako poetę dialogu, autorka stara się umieści jego twórczość na tle wcześniejszej tradycji i czyni to znacznie wnikliwiej od swych poprzedników. Próbuje również dowieść, że znakomity pisarz reagował (choć nie zawsze wprost) na chybione interpretacje i próby manipulacji.

Jan Tomkowski

 

 

Zegar treści

 

I Godzina Głosu

II Godzina Kamyka i Liczby

III Godzina Książki i Księgi

IV Godzina Kołatki i czterech desek

V Godzina Wozu Hirohito

VI Godzina naszego Lasu Ardeńskiego

VII Godzina Rovigo albo Polesine

VIII Godzina Fotografii z sierpnia

IX Godzina Starego Prometeusza

X Godzina Narodu i węzła

XI Godzina Umarłych

XII Godzina Pejzaży kolejowych

XIII Godzina Gwoździa w niebie

XIV Godzina Małego Zwierzątka

XV Godzina Organisty coraz wspanialszych upadków

XVI Godzina Wieży

XVII Godzina Dziadka

XVIII Godzina Żywota wojownika

XIX Godzina Raportu z oblężonego Miasta

XX Godzina Arijona

XXI Godzina Dróżnika

XXII Godzina Poległych poetów

XXIII Godzina Nike która się waha

XXIV Godzina Wybrańców gwiazd

Góra