Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość

Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919

Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919

Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919 Autor: Michał Klimecki Data wydania: 1999 Liczba stron: 292   Opis: „II Rzeczpospolita wyłoniła się w ostatnich tygodniach wielkiej wojny dzięki wysiłkowi samych Polaków. Jej granice zostały wytyczone w latach 1918-1921 orężem. Walkom na wschodzie z państwami ukraińskimi, Litwą oraz przede wszystkim Radziecką Rosją, na zachodzie z Niemcami, […]

Czytaj dalej »

Polska w drugiej wojnie światowej

Polska w drugiej wojnie światowej

Polska w drugiej wojnie światowej Autor: Józef Garliński   Rok wydania: 2009 Przedmowa: Władysław Bartoszewski ISBN: 978-83-7233-124-3 Liczba stron: 340   Opis: Obraz naszego wysiłku wojennego pt. Polska w drugiej wojnie światowej – pierwsze wydanie w Londynie w 1982 r., jest jedynym w swoim rodzaju powiązaniem jakże bogatych osobistych doświadczeń autora z systematycznym studium problematyki, […]

Czytaj dalej »

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956 Autor: Leszek Pietrzak Rok wydania: 2012 Stron: 450 Oprawa: twarda + obwoluta Format: B5 Opis:  Tematem niniejszego opracowania jest historia antykomunistycznego podziemia zbrojnego zachodniej Lubelszczyzny w latach 1944-1956. Praca dotyczy konspiracji na terenie Inspektoratu Puławy. Pod pojęciem antykomunistycznego podziemia zbrojnego rozumieć należy formacje konspiracyjne posiadające struktury […]

Czytaj dalej »

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956 Autor: Leszek Pietrzak   ISBN: 978-83-7233-015-4 Liczba stron: 452                       Spis treści:   Wykaz skrótów nazw instytucji, organizacji politycznych i wojskowych   Wstęp   I. Konspiracja akowska i narodowa w okresie okupacji niemieckiej 1. Ogólna charakterystyka terenu […]

Czytaj dalej »

Oświęcim walczący

Oświęcim walczący

Oświęcim walczący Autor: Józef Garliński Data wydania: 1992 Liczba stron: 286 + 18 ilustracji   Opis: Józef Garliński, urodzony w 1913 roku w Kijowie, po kampanii wrześniowej, którą odbył jako podporucznik rezerwy w 1 Pułku Szwoleżerów, został oficerem Komendy Głównej ZWZ/AK. Kierował w niej wywiadem więziennym, nawiązującym tajne kontakty w osobami znajdującymi się w rękach […]

Czytaj dalej »

Okręg Wileński AK w latach 1944-1948

Okręg Wileński AK w latach 1944-1948

Okręg Wileński AK w latach 1944-1948 Autor: Piotr Niwiński Data wydania: 1999 Liczba stron: 408   Opis:  Niniejsza praca nie jest pierwszą publikacją Piotra Niwińskiego na temat wileńskiego AK, stanowi jednak zwieńczenie kilkuletnich badań autora nad dziejami Okręgu Wileńskiego AK, działającego w Polsce centralnej w pierwszych latach Polski „Ludowej”. Historia Okręgu Wileńskiego AK fascynowała już […]

Czytaj dalej »

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 2. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 2. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 2. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. Redakcja: Jarosław Waniorek Data wydania: 1991 Liczba stron: 364 + 32 ilustracji   Opis: Boje polsko-ukraińskie o Lwów, rozpoczęte 1 listopada 1918 r., do dziś pozostają nie w pełni zapisaną i wyjaśnioną kartą historii. W pokoleniach Polaków urodzonych […]

Czytaj dalej »

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 1. Źródła do dziejów walko Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 1. Źródła do dziejów walko Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 1. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. Redakcja: Jarosław Waniorek Data wydania: 1991 Liczba stron: 364 + 32 ilustracji   Opis:   Boje polsko-ukraińskie o Lwów, rozpoczęte 1 listopada 1918 r., do dziś pozostają nie w pełni zapisaną i wyjaśnioną kartą historii. W pokoleniach Polaków […]

Czytaj dalej »

Napoleon a Polska

Napoleon a Polska

Napoleon a Polska Autor: Szymon Aszkenazy Data wydania: 1994 Liczba stron: 675   Legiony Dąborwskiego – żołnierze tułacze – odgrywali nie lada jaką scenę ludzkiego dramatu. Włoskie krajobrazy, pamiątki i ruiny stanowiły doń dekorację, że długo szukać lepszych. Wielkość postaci głównej – Napoleona – jest poza dyskusją. Ale dopiero talent badawczy, spleciony z pasją pisarską, […]

Czytaj dalej »

„Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952)

„Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952)

„Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952) Autorzy: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski Data wydania: 2002 Liczba stron: 944 + 136 ilustracji   Opis:   Oddziały partyzanckie dowodzone przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, a następnie por./kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, wywodziły się z brygad wileńskich AK z okresu okupacji niemieckiej i do końca […]

Czytaj dalej »

Góra