Oficyna Wydawnicza Volumen » Nowa Marianna

Historia starości. T. 2. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur

Historia starości. T. 2. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur

Historia starości. T. 2. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur Autor: Jean-Pierre Bois   Tłumaczenie: Katarzyna Marczewska Koedycja: Wydawnictwo Marabut Rok wydania: 1996 ISBN: 83-85218-25-5 Liczba stron: 326                 Opis: Druga część opowieści o starych ludziach, dotycząca czasów nowożytnych (pierwsza to Georgesa Minoisa „Historia starości. Od antyku do renesansu), […]

Czytaj dalej »

Historia kolonizacji

Historia kolonizacji

Historia kolonizacji Autor: Marc Ferro   Tłumaczenie: Michał Czajka Koedycja: Wydawnictwo Bellona Rok wydania: 1997 ISBN: 83-85218-29-3 Liczba stron: 444                 Opis: Na epokę kolonialną spoglądano przez różowe okulary… Owszem, kolonista pracował ciężko: prześladowany przed wyjazdem w swoim własnym kraju, przybył zamieszkać tam gdzie Bóg go zaprowadził. Zamierzał […]

Czytaj dalej »

Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI–VIII w.

Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI–VIII w.

         Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI–VIII w. Autor: Pierre Riché   Tłumaczenie: Maria Radożycka-Paoletti Koedycja: Instytut Wydawniczy „Pax” Rok wydania: 1995 ISBN: 83-85218-78-5 Liczba stron: 560                 Opis: Jak dokonało się przejście od wychowania starożytnego do wychowania średniowiecznego, w jaki sposób uczony rzymski ustąpił miejsca średniowiecznemu […]

Czytaj dalej »

Przyjemności średniowiecza

Przyjemności średniowiecza

Przyjemności średniowiecza Autor: Jean Verdon   Tłumaczenie: Jan Maria Kłoczowski Koedycja: Wydawnictwo Bellona Rok wydania: 1998 ISBN: 83-86857-97-8 Liczba stron: 180                 Opis: Ludzie średniowiecza istotnie bardzo różnili się od nas mentalnością i wrażliwością, nieprawdą jest, jakoby nie cenili sobie uroków życia. Pojęciu rozkoszy, przyjemności umieli jednak nadać […]

Czytaj dalej »

Królowie cudotwórcy

Królowie cudotwórcy

Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii Autor: Marc Bloch   Tłumaczenie: Jan Maria Kłoczowski Koedycja: Wydawnictwo Bellona Rok wydania: 1998 ISBN: 83-86957-31-5 Liczba stron: 432                 Opis: Cud królewski był narzędziem władzy w ręku dynastii – czy to […]

Czytaj dalej »

Rok tysięczny

Rok tysięczny

Rok tysięczny Autor: Georges Duby   Tłumaczenie: Małgorzata Malewicz Koedycja: Wydawnictwo Bellona Rok wydania: 1997 ISBN: 83-86857-79-x Liczba stron: 218                 Opis: Lud przerażony nieuchronnym zbliżaniem się końca świata: w umysłach wielu wykształconych ludzi ten obraz Roku Tysięcznego jest po dziś dzień żywy. (…) A przecież daje się zauważyć […]

Czytaj dalej »

Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III–IV wiek

Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III–IV wiek

Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III–IV wiek Autor: Henri-Irénée Marrou   Przekład: Marek Więckowski ISBN: 83-86857-62-5 Liczba stron: 160   Opis: Książka H-I. Marrou, wielkiego badacza kultury klasycznej, a także nieklasycznej starożytności, nie jest zbiorem ściśle naukowych interpretacji ani nawet wyłącznie wprowadzeniem w świat późnego antyku, ale próbą dyskusji o ważnych zjawiskach kultury Europy nowożytnej. […]

Czytaj dalej »

Wschód – Zachód. 25 wieków wojen

Wschód – Zachód. 25 wieków wojen

Wschód – Zachód. 25 wieków wojen Autor: Thierry Camous   Przekład: Beata Lasson ISBN: 978-83-7233-174-8 Liczba stron: 352   Opis: Zderzenie cywilizacji nie jest wojną religii, do której – nie bez ukrytej idei – świat stara się je zredukować. W każdym razie nie tylko. Mówimy wszak o dwudziestu pięciu wiekach antagonizmów między krajami Wschodu i […]

Czytaj dalej »

Wojna w średniowieczu

Wojna w średniowieczu

Wojna w średniowieczu Autor: Phillippe Contamine   Przekład: Michał Czajka ISBN: 83-7233-144-8 Liczba stron: 376   Opis: Średniowieczna wojna tworzyła pewien odrębny świat, ściśle powiązany z ówczesnym środowiskiem społecznym, politycznym i gospodarczym. Z wojną łączyło się zarówno prawo kanoniczne, jak i przebłagalne inskrypcje na mieczach, technika podkuwania koni, sztuka leczenia ran czy zalecenia dotyczące sposobu […]

Czytaj dalej »

Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana

Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana

Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana Autor: Jean Favier   Przekład: Tomasz Radożycki ISBN: 83-11-08626-5 Liczba stron: 472   Opis: Autor opowiada o odwiecznym zaspokajaniu potrzeby poznawczej: co jest za tą górą, horyzontem, morzem, jak przebiegało przedstawienie i oswajanie przestrzeni, o pragnieniu zrozumienia świata. Jest to opowieść o osiągnięciach w dziedzinie kultury materialnej i intelektualnej, […]

Czytaj dalej »

Góra