Oficyna Wydawnicza Volumen » Historia Najnowsza

Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950

Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950

Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950 Autor: Helga Hirsch   Przekład: Maria Przybyłowska ISBN 83-7233-113-8 Liczba stron: 204   Opis: (…) Zaraz po zakończeniu wojny Robert Jungk po swojej podróży przez ziemie położone na wschód od Odry i Nysy napisał w zuryskiej Weltwoche: Jeśli wszyscy ci, którzy ponosili wielkie ofiary, zwalczając Hitlera i […]

Czytaj dalej »

Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin–Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później

Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin–Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później

Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin–Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później Autor: Mirosław Sulej ISBN 978-83-7233-183-0 Liczba stron: 596 + wkładka (czarno-biała) 20 stron   Opis: Mirosław Sulej Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; tamże w roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Kadra wojskowa powstania styczniowego […]

Czytaj dalej »

Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941

Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941

Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 Autor: Krzysztof Jasiewicz ISBN 83-86857-81-1 Liczba stron: 360   Opis: Biegłam pod gradami kamieni – pisała o wrześniu 1939 r. współwłaścicielka majątku Krasula w Nowogródzkim Zofia Krzon-Lubieniecka, odznaczona jak na ironię Krzyżem Zasługi za prac społeczną na rzecz wsi – których kilka […]

Czytaj dalej »

Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948

Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948

Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948 Autor: Grzegorz Motyka ISBN 83-7233-065-4 Liczba stron: 552   Opis: W 1959 r. ukazała się książka Jana Gerharda Łuny w Bieszczadach. Dzięki żywemu stylowi, wartkiej akcji i… odpowiedniej polityce propagandowej władz szybko stała się bardzo popularna. Choć powieść niewiele miała wspólnego z prawdą historyczną, powszechnie uznano ją za […]

Czytaj dalej »

Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w.

Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w.

Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w. Autor: François Furet   Przekład: Joanna Górnicka-Kalinowska, Maria Ochab ISBN 83-86857-35-8 Liczba stron: 622   Opis: François Furet, historyk o międzynarodowej renomie, znany przede wszystkim dzięki książkom dotyczącym Rewolucji Francuskiej, kierował École des hautes études en sciences (Wyższą Szkołą Nauk Społecznych). Jest wykładowcą Uniwersytetu w […]

Czytaj dalej »

Proces czternastu

Proces czternastu

Proces czternastu Autor: Elżbieta Kotarska ISBN 83-7233-000-X Liczba stron: 304   Opis: Książka Elżbiety Kotarskiej jest pozycją wyjątkową, zarówno ze względu na zawartość informacyjną, formę tekstu, jak i na szczególne zaangażowanie Autorki w opisywaną sprawę. Elżbieta Kotarska dotarła do akt procesu 14-tu oficerów polskich, sądzonych w roku 1940 w sprawie pod nazwą Likwidacja sztabu kontrrewolucyjnej […]

Czytaj dalej »

Moskiewski proces

Moskiewski proces

Moskiewski proces Autor: Władimir Bukowski   Przekład: Jolanta Darczewska, Janusz Derwojed, Grzegorz Lipszyc, Józef Masjulanis, Helena Paczuska, Maria Putrament ISBN 83-86857-96-X Liczba stron: 750   Opis: Władimir Bukowski był jednym z pierwszych organizatorów opozycji demokratycznej w ZSRR. Spędził dwanaście lat w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych. Po podpisaniu układu Pinoched-Breżniew został wymieniony w 1976 roku na […]

Czytaj dalej »

Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996

Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996

Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996 Autor: Mirosław Kuleba ISBN 83-7233-096-4 Liczba stron: 392 + wkładka (kolor) 40 stron   Opis: „27 października 1991 roku odbyły się wybory prezydenta Republiki Czeczeńskiej. Na czele państwa stanął generał Dżochar Dudajew. Naród był w euforii. 1 listopada prezydent Dudajew podpisał dekret proklamujący Czeczenię niezależną demokratyczną republik (…)”. […]

Czytaj dalej »

Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917

Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917

Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917 Autor: Andrzej Chwalba   Posłowie: Józef Smaga ISBN 83-7233065-4 Liczba stron: 340   Opis: Andrzej Chwalba – profesor Uniwersytetu jagiellońskiego, historyk, eseista. Opublikował ponad 100 prac; ostatnio m.in.: Socjaliści polscy wobec kultu religijnego (1989), Sacrum i rewolucja (1992), Józef Piłsudski historyk wojskowości (1993), Czasy […]

Czytaj dalej »

Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego

Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego

Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego Autor: Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki ISBN 83-7233-026-3 Liczba stron: 180   Opis: Książka jest próbą ukazania wydarzeń z życia por. „Zagończyka” na tle walki społeczeństwa regionu radomskiego w narzuconym siłą nowym ustrojem. Nie jest to jednak typowa biografia ani też naukowe opracowanie analityczne. Jest to publikacja o charakterze źródłowym z […]

Czytaj dalej »

Góra