Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość » Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956

Autor: Leszek Pietrzak

Rok wydania: 2012
Stron:
450
Oprawa: twarda + obwoluta
Format: B5

Opis: 

Tematem niniejszego opracowania jest historia antykomunistycznego podziemia zbrojnego zachodniej Lubelszczyzny w latach 1944-1956. Praca dotyczy konspiracji na terenie Inspektoratu Puławy. Pod pojęciem antykomunistycznego podziemia zbrojnego rozumieć należy formacje konspiracyjne posiadające struktury wewnętrzne i terytorialne oraz nawiązujące do nich grupy zbrojne, które po roku 1944 prowadziły walkę zbrojną z aparatem komunistycznego państwa. Określenie Inspektorat Puławy zaczerpnięto z nomenklatury akowskiej; używało go również podziemie poakowskie. Jednocześnie w ramach tej jednostki organizacyjnej zainteresowania badawcze skupiono na podziemiu narodowym.

Góra