Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość » Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956

Autor: Leszek Pietrzak

 

ISBN: 978-83-7233-015-4

Liczba stron: 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów nazw instytucji, organizacji politycznych i wojskowych

 

Wstęp

 

I. Konspiracja akowska i narodowa w okresie okupacji niemieckiej

1. Ogólna charakterystyka terenu

2. Rozwój struktur konspiracyjnych ZWZ-AK na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1941–1944

2.1. Obwód AK Puławy

2.2. Obwód AK Janów Lubelski

3. Obwód AK Garwolin

4. Podziemie narodowe na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1939–1944

4.1. Struktury NOW w latach 1939–1943

4.2. Struktury NSZ w latach 1943–1944

5. Akcja „Burza” na terenie Inspektoratu Puławy

 

II. Między AK a WiN (lipiec 1944 – styczeń 1945 roku)

1. Sytuacja na terenie Inspektoratu Puławy po przejściu linii frontu

1.1. Struktury organizacyjne Inspektoratu AK Puławy od lipca 1944 do stycznia 1945 roku

1.2. Represje i terror wobec żołnierzy Inspektoratu AK Puławy

2. Odbudowa struktur Inspektoratu AK-DSZ Puławy od lutego do września 1945 roku

2.1. Obwód AK-DSZ Puławy

2.2. Obwód AK-DSZ Kraśnik

3. Obwód AK-DSZ Garwolin do sierpnia 1945 roku

4. Aktywizacja walki zbrojnej na terenie Inspektoratu Puławy od lutego do września 1945 roku

 

III. Powstanie i działalność Zrzeszenia WiN (wrzesień 1945 – marzec 1947)

1. Uwarunkowania polityczne i organizacyjne powstania Zrzeszenia WiN na terenie powiatu puławskiego

2. Inspektorat WiN Puławy od września 1945 roku do marca 1947 roku

2.l.Obwód WiN Garwolin

2.2. Obwód WiN Puławy

2.3. Obwód WiN Kraśnik

3. Działalność wywiadowcza w Inspektoracie WiN Puławy

4. Działalność propagandowa w Inspektoracie WiN Puławy

5. Walka zbrojna w Inspektoracie WiN Puławy

5.1. Pion dywersji w Inspektoracie WiN Puławy od września 1945 roku do marca 1947 roku

5.2. Akcje zbrojne pododdziałów zgrupowania „Orlika” – „Żuka” (wrzesień 1946 – marzec 1947)

5.3. Ujawnienie

6. Wpływ organizacyjny Inspektoratu WiN Puławy na inne ogniwa konspiracyjne

 

IV. Działalność NSZ-NZW w Inspektoracie Puławskim od lipca 1944 roku do listopada 1946 roku

1. Uwarunkowania polityczne działalności podziemia narodowego

2. Reorganizacja struktur terenowych NSZ na Lubelszczyźnie po przejściu linii frontu

3. Struktury NSZ-NZW na Lubelszczyźnie od lipca 1945 roku do wiosny 1947roku

4. Struktury NSZ-NZW na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1945–1947

4.1. Komenda Powiatu NSZ-NZW w Kraśniku

4.2. Komenda Powiatu NOW-NZW w Janowie Lubelskim

5. Walka zbrojna oddziałów NSZ i NSZ-NZW w powiecie Kraśnik w latach 1945–1947

6. Relacje między NSZ-NZW a AK-WiN w Inspektoracie Puławy w latach 1944–1947

 

V. Konspiracja na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947–1956

1. Sytuacja polityczna po amnestii z 22 lutego 1947 roku

2. Próby reaktywowania podziemia w Inspektoracie Puławy w latach 1947–1949

3. Grupy zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947–1956

3.1. Grupy wyrosłe z nurtu AK-WiN

3.2. Grupy wyrosłe z nurtu NSZ-NZW

3.3. Grupy nieafiliowane

4. Organizacje polityczne nawiązujące do antykomunistycznego podziemia zbrojnego na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947–1956

 

Zakończenie

 

Kalendarium walki zbrojnej w Inspektoracie Puławy w latach 1944–1956

 

Mapy

 

Bibliografia

 

Indeks osobowy

Góra