Oficyna Wydawnicza Volumen » Średniowiecze » Albigensi i katarzy

Albigensi i katarzy

Autor: Fernand Niel

Przekład: Maria Żerańska

ISBN 83-916703-0-9

Liczba stron: 136

 

Opis:

Powiedzmy od razu, że nie chodzi tu […] o herezję, przynajmniej w znaczeniu zwykle nadawanym temu pojęciu, lecz o religię całkowicie różną od chrześcijaństwa. Albigensi i katarzy posługują się słownictwem bardzo zbliżonym do katolickiego i to prawdopodobnie sprawia, że zawsze nazywano ich „heretykami”. I my będziemy postępować zgodnie z tą głęboko zakorzenioną tradycją, zachowując w pamięci fakt, że w tym przypadku nie chodzi o wyznawców jakiegoś odgałęzienia chrześcijaństwa, lecz o zupełnie inną religię. Początki kataryzmu są bowiem odległe zarówno w czasie, jak i przestrzeni, a myśl, że miał on kiedyś szansę stać się jedną z wielkich, ogólnoświatowych religii, wcale nie jest pozbawione rozsądku.

(fragment książki)

 

Książka francuskiego mediewisty, Fernanda Niela, jest szkicem historii doktryny religijnej, którą uznano za wielkie zagrożenie dla chrześcijaństwa, że nie zawahano się unicestwić wszystkich jej wyznawców. Autor ukazuje wydarzenia najbardziej znaczące w historii katarów i albigensów, ograniczając się do tego, co zasadnicze, unikając frazeologii filozoficznej i teologicznej. Nie wdaje się w spory z historykami. Omawia natomiast problem Zła jako zwornika kataryzmu i doktryn, z których wyrósł.

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Korzenie

Rozdział 2. Manicheizm

Rozdział 3. Od manichejczyków do katarów

Rozdział 4. Katarzy

Rozdział 5. Albigensi

Rozdział 6. Krucjata przeciw albigensom

Rozdział 7. Traktat z Meaux i Inkwizycja

Rozdział s. Montségur i ostatni opór

Bibliografia

Góra